ข้อมูลฮวงจุ้ย คืออะไร ใช้ทำอะไรความเชื่อในพลังของธรรมชาติ

ข้อมูลฮวงจุ้ย คืออะไร ใช้ทำอะไรความเชื่อในพลังของธรรมชาติ

ข้อมูลฮวงจุ้ย
ข้อมูลฮวงจุ้ย

ข้อมูลฮวงจุ้ย คืออะไร ใช้ทำอะไรความเชื่อในพลังของธรรมชาติ แง่ปรัชญาของศาสตร์ ฮวงจุ้ย
ถือกำเนิดมาจากคัมภีร์ อี้จิง ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์แห่งความเชื่อในพลังของธรรมชาติ ความหมายของคำว่า ฮวง
นั้น มีความหมายตรงตัวว่า ลม หมายถึงอากาศที่ล้อมรอบตัวเราอยู่ หรืออากาศที่เราหายใจ เป็นการเคลื่อนไหว
เป็นตัวกลางของการดำรงชีวิต ส่วนคำว่า จุ้ย นั้น ในความหมายตรงตัวแปลว่า น้ำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น
มีชีวิตชีวา ความกระชุ่มกระชวย เหมือนเราเห็นหน้าใครสักคนที่ดูแจ่มใสกระปรี้กระเปร่า แล้วเราก็พลอยแจ่มใสไปด้วย
น้ำ เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตไม่ว่าในส่วนของร่างกายก็มีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ แม้ในส่วนของการบริโภคเอง น้ำก็เป็นปัจจัยอันสำคัญอันจะขาดเสียมิได้ และแน่นอน ต้องเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนด้วย

น้ำ ในอีกสัญลักษณ์หนึ่งของคนจีนก็คือ เงิน หรือการนำมาซึ่งเงิน อันเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงอยู่ เป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาเพื่อการดำรงอยู่ ดังนั้น ถ้าหากน้ำในส่วนที่แวดล้อมของเราสกปรกเน่าเหม็น หรือขุ่นมัว เช่นน้ำในบ่อเลี้ยงปลา น้ำในสระหน้าบ้าน เป็นต้น นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่า การเงินของเราเริ่มติดขัดแล้ว เงินที่ได้มาจะเต็มไปด้วยความยากลำบาก เกิดอุปสรรคขัดขวาง และในบางครั้งยังอาจได้มาด้วยความไม่โปร่งใสนัก อันจะเป็นตัวนำให้เกิดผลร้ายติดตามมา เช่น คดีความ การถูกฟ้องร้อง เป็นต้น สิ่งหนึ่งซึ่งเราเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กๆก็คือ ลมและน้ำเคลื่อนไหวได้ก็เพราะแรงดึงดูดของโลก อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอันจำกัดที่พอดี อะไรที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ย่อมมีผลเสียติดตามมาอย่างแน่นอนค่ะ เพราะถ้าลมและน้ำมากเกินไปก็อาจจะนำความเสียหายมาสู่มวลมนุษย์ได้ เช่น อุทกภัย หรือวาตภัย อันเป็นภัยที่เกินความพอดีของธรรมชาติ และนอกเหนือกฏเกณฑ์ที่มนุษย์จะควบคุมได้

ในแง่ปรัชญาของศาสตร์ ฮวงจุ้ย ถือกำเนิดมาจากคัมภีร์ อี้จิง ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาสมดุลย์ของธรรมชาติเอาไว้ และถือว่าความสมดุลย์จะเกิดขึ้นได้ ต้องมีของสองสิ่งมาอยู่ร่วมกัน ในลักษณะตรงกันข้าม ชีวิตหรือโลกจึงจะดำรงอยู่ได้ และเมื่อมี สองสิ่ง มาอยู่ร่วมกันแล้ว ชีวิตจึงจะก่อเกิดได้ คัมภีร์แห่งการเปลี่ยนแปลงนี้มาจากคำว่า อี้จิง โดยใช้สัญลักษณ์ของความสมดุล นั่นคือ ปลาดำและปลาขาว เป็นตัวแทน เช่น มีมืดก็ต้องมีสว่าง มีดำก็ต้องมีขาว มีชายก็ต้องมีหญิง มีพระอาทิตย์ก็ต้องมีพระจันทร์ มีร้อนก็ต้องมีเย็น เป็นการอาศัยสิ่งที่ตรงกันข้ามมาร่วมอยู่ด้วยกัน เพื่อรักษาสมดุลซึ่งกันและกันเอาไว้

โดยใช้สัญลักษณ์ที่เป็นเส้นทึบ ___ แทนเพศชายหรือหยาง ส่วนเส้นประ _ _ แทนหยิน รับออกแบบบ้าน  เรียกว่า เอกลักษณ์ และเมื่อนำเส้นทั้งสองมารวมกันเรียกว่า ทวิลักษณ์ เมื่อรวมเส้นทั้งสามก็จะกลายเป็น ตรีลักษณ์ ดังที่เราเห็นในภาพของ ยันต์แปดทิศ นั่นเอง เมื่อวางสลับเส้นกันไปมา จะได้ถึง 64 เส้น ทั้งสามเส้นของแต่ละชุดจะมีคำทำนายของคัมภีร์ อี้จิง นี้ไว้ด้วย คล้ายๆการเสี่ยงเซียมซีทั่วๆไปแต่จำนวนมากกว่า

การนำสัญลักษณ์ของทิศทั้งแปดมาวางบนกระจก 8 เหลี่ยม โดยมีรูปปลาขาวและปลาดำอยู่ตรงกลาง ถือเป็นยันตร์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อนำไปติดแล้วเชื่อกันว่าจะสามารถคุ้มครองป้องกันอุบัติเหตุเภทภัยให้กับตนเองและครอบครัวได้ แต่การติดต้องทำพิธีให้ถูกต้องจึงจะศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเรามักเห็นอยู่เสมอที่หน้าบ้านคนจีน ที่อยู่หัวมุมหรือตรงกับทางสามแพร่ง นัยว่าช่วยสลายพลังร้ายที่เชื่อกันว่ามีอยู่หรือแอบแฝงอยู่ ณ บริเวณนั้นให้หมดสิ้นไปได้

เรื่องของฮวงจุ้ยที่เรานำมาใช้กันในยุคปัจจุบันก็คือ การดึงเอาพลังที่ดีของธรรมชาติมาใช้ ไม่ใช่เพียงเรื่องของลมกับน้ำที่เรากล่าวมาข้างต้นเท่านั้น เรายังนำมาใช้กับการเสาะแสวงชัยภูมิ หรือพื้นที่ที่จะเหมาะแก่การปลูกบ้านอยู่อาศัย อันเป็นปัจจัยแรกที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างครอบครัว หรือแหล่งพักพิงที่สามารถให้ความอบอุ่นและร่มเย็นเป็นสุขให้กับทุกชีวิตที่อยู่ชายคาเดียวกันด้วย

ฮวงจุ้ยทำงานอย่างไร?

ความสับสนในเรื่องพลังธรรมชาติหรือพลังขี่ อยู่ที่พลังนี้จับต้องไม่ได้(โดยทั่วไป) ไม่มีที่มาที่ไป ไปสิ้นสุดตรงไหน ยังต้องเกี่ยวกับความลึกลับ ความมหัศจรรย์ เป็นคำถามที่ไม่มีที่สิ้นสุด แต่คนที่สนใจจริงมีมากและเขาเหล่านั้นก็รู้สึกได้ถึงพลังของธรรมชาติเหล่านี้ ถ้าต้องการรู้ ศึกษาได้ เหมือนกับว่าชีวิตคืออะไร? พลังธรรมชาตินี้มนุษย์สังเกตมานานนมแล้วตั้งแต่โบราณ รู้อยู่แล้วว่าจับต้องไม่ได้ ไม่มีรูปแบบ แต่เรารู้ว่ามี รู้สึกได้ แต่คนจำนวนมากรับไม่ได้เพราะ จับต้องไม่ได้ แต่พลังเหล่านี้ถ้าจัดอย่างถูกต้อง ให้ผลแน่นอน ทางวิทยาศาสตร์ก็พยายามพิสูตรว่าพลังเหล่านี้ทำงานอย่างไร ใช้เทคนิคชั้นสูง ถึงแยกอะตอม หา DNA แต่ก็ยังสรุปผลไม่ได้ แต่พลังมีแน่แต่ยังสรุปไม่ได้ ศาสนาหลายศาสนาและปรัชญาต่างๆต่างก็กล่าวถึงพลังธรรมชาติเหล่านี้ ว่ามีอำนาจอาจจะมา จากสวรรค์และโลก(จักรวาล) ฮวงจุ้ย คือการเอาพลังธรรมชาติมาจัดการจัดสรรค์ให้มีผลต่อคนเรา ตามภูมิปัญญาของชนชาติจีนโบราณ และพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้

หลายพันปีมาแล้ว ชนชาติจีนโบราณได้สังเกต บันทึก เกี่ยวกับดาวต่างๆ(โดยเฉพาะกลุ่มของดาวเหนือ)ว่ามีความสัมพันธ์กับโลกและฤดูกาลของโลกอย่างไร ประมาณ 5000 ปีมาแล้วที่มีบันทึกในเรื่องนี้และเป็นรากฐานของศาสตร์ ฮวงจุ้ย บันทึกเหล่าเอามาใช้กับคนเราให้ดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดี(ในสมัยโบราณ เอาใช้ในเรื่องการเกษตรเป็นส่วนใหญ่) เมื่อเราจัดพลังขี่ให้กับคนหนึ่งทำให้บ้านที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงานอยู่กระแสคลื่นที่ดี ทำให้มีความสมดุลกับ สิ่งแวดล้อมแล้ว เหตุการณ์ในชีวิตก็ควรจะดีขึ้น(ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย) ทั้งสุขภาพ การเงิน ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง โอกาส ความรุ่งเรือง ฯลฯ ถ้าเราไม่จัดพลังขี่ที่ดีให้เข้าที่เข้าทาง อาจจะมีความร้ายๆต่างๆมาก็ได้ โดยเฉพาะสุขภาพ ซึ่งเป็นเหตุอันแรกแล้วเหตุอื่นๆก็จะตามมา

หลักการของฮวงจุ้ยก็คือความสมดุล ความกลมกลืนกับของสิ่งแวดล้อม บ้าน ที่ทำงาน สวนรอบบ้าน ฯลฯ ถ้าทุกอย่างสมดุลกลมกลืน ทุกอย่างก็ดี จะทำอะไรก็สำเร็จ

อีกอย่างหนึ่ง คือ การรู้จักสิ่งแวดล้อมของเรา ก็คือการรู้จักฮวงจุ้ยของเรา ทำให้ชีวิตคล้อยตามพลังธรรมชาติไม่ขัดกับธรรมชาติ เสริมพลังธรรมชาติ ถ้าพลังธรรมชาติให้ร้ายแก่เรา ฮวงจุ้ยมีเทคนิคที่จะแก้ทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา ไม่งมงาย แต่ต้องศึกษาสักหน่อย

การใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์และปรัชญากับศาสตร์ฮวงจุ้ย

วัฒนธรรมโบราณของชนชาติจีนยังใช้ได้ดีทุกวันนี้ ตั้งแต่โบราณมาแล้วที่เรื่องการรักษา สมุนไพร สรรพสิ่งทุกอย่าง ฮวงจุ้ย โหราศาสตร์จีน ของจีนมีความประทับใจกับคนเรามาก และยังเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของคนจำนวนมาก ในคริสตวรรษที่ 21 เทคนิคทางเทคโนโลยี่ก้าวหน้าไปมาก วัฒนธรรมทางตะวันตกเริ่มสนใจในวัฒนธรรมทางตะวันออกและได้เอาศาสตร์ต่างๆที่มีนับพันปีของชนชาติจีนมีศึกษาค้นคว้า ฮวงจุ้ย ก็เป็นศาสตร์ที่ตะวันตกเอามาศึกษา ค้นคว้า โดยใช้เทคโนโลยี่สมัยใหม่ และปรัชญา มาพัฒนาเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราในสมัยนี้ดีขึ้น โดยเฉพาะความสมดุลของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และ ฮวงจุ้ย ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันอยู่แล้ว ภูมิปัญญาของชนชาติจีนบวกกับเทคโนโลยี่สมัยใหม่ผสมกัน ทำให้โลกนี้มีทางไปได้ดี

ความสมดุลและความเข้ากันได้ เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด และ ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่ทำให้เป็นไปได้ ต่อ คุณเอง บ้าน ที่ทำงาน สวนหลังบ้าน ฯลฯ

พลังขี่ เป็นพลังของจักรวาลที่แทรกอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง พลังขี่ เป็นพลังอยู่อย่างต่อเนื่อง เคลื่อนไหว

หมุน ต่อสิ่งทุกสิ่ง พลังขี่ที่ดี เดินไปในทางอ่อนโยน(ไม่เร็วมาก)เป็นวงหรือเป็นเส้นโค้ง พลังขี่นี่เองจะทำให้มีผลดีผลร้ายต่อเรา
บ้าน ฯลฯ และความมุ่งหมายของ ฮวงจุ้ย จะทำให้ เรา บ้าน สิ่งแวดล้อมสมดุล ทำให้เรา ดีขึ้น พลังขี่
จะเป็นไปตามรูปลักษณ์ของสิ่งของที่เกี่ยวข้อง ถ้าสิ่งที่เกี่ยวข้องมีรูปแหลมคมหรือขรุขระพลังขี่ก็จะแตกแยกกระจัดกระจาย พลังชนิดนี้จะเป็นอันตรายต่อคนหรือวัตถุหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นอยู่เวลานาน ก็จะมีผลต่อ สุขภาพ โชคลาภก็จะไม่มี การจัด ฮวงจุ้ย ก็เพื่อหลีกเลี่ยงพลังร้ายเหล่านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *