นักสืบคืออะไร สถานที่ของนักสืบเอกชนในสังคม ทำไมฉันจึงควรจ้างนักสืบเอกชน

นักสืบคืออะไร สถานที่ของนักสืบเอกชนในสังคม ทำไมฉันจึงควรจ้างนักสืบเอกชน

นักสืบคืออะไร
นักสืบคืออะไร

นักสืบคืออะไร สถานที่ของนักสืบเอกชนในสังคม ทำไมฉันจึงควรจ้างนักสืบเอกชน บทความวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับนักสืบ

พระราชบัญญัตินักสืบเอกชน ซึ่งไม่เคยมีการประกาศใช้ ให้คำจำกัดความว่านักสืบคืออะไร ตามคำจำกัดความนี้ ซึ่งเป็นร่างและยังไม่ได้ตรา นักสืบเอกชนคือผู้ที่กระทำการแทนบุคคลจริงและนิติบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด โดยจำกัดเฉพาะความต้องการของ บุคคลเหล่านี้และอยู่ในขอบเขตของข้อบังคับทางกฎหมาย

นอกจากนี้ นักสืบเอกชนคือบุคคลที่สืบสวนการข่มขืนกับบุคคลจริงและทางกฎหมาย และพยายามทำลายพวกเขา หากได้รับการร้องขอ นักสืบเอกชนยังให้บริการเพื่อปกป้องอาคารและทรัพย์สินของประชาชนและสถาบันที่พวกเขาให้บริการ

ตามร่างกฎหมายนักสืบเอกชน หากนักสืบเอกชนหรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่ามีการก่ออาชญากรรมในขณะทำกิจกรรม ในกรณีนี้ต้องแจ้งหน่วยงานทางกฎหมายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการหายตัวไปของหลักฐานการก่ออาชญากรรม .

ร่างกฎหมายที่กำหนดนักสืบเอกชนในลักษณะนี้ดึงความสนใจไปที่สิ่งสุดท้าย: นักสืบเอกชนคือเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจจำกัดที่ได้รับจากกฎหมายนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ นักสืบเอกชนถูกขอให้อย่าทำเกินกฎหมายและไม่ใช้กำลัง อันที่จริง พวกเขาไม่สามารถเชิญคนมาที่สำนักงานเพื่อสอบปากคำ แม้แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบสวน

หลังจากที่ร่างกฎหมายได้ให้คำจำกัดความของนักสืบแล้ว มันก็ได้ดึงขอบเขตของพื้นที่ทำงานไปด้วย ดังนั้นนักสืบเอกชนจึงสามารถทำงานได้เฉพาะในพื้นที่ต่อไปนี้:

  • สำรวจพฤติกรรมหรือนิสัยที่ไม่ดีของคู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นอันตรายต่อความสมบูรณ์ของครอบครัว
  • การค้นหาและค้นหาบุคคลที่หายไปหรือไม่สามารถได้ยินจาก
  • การค้นหาและค้นหาทรัพย์สินที่ถูกขโมยหรือสูญหาย
  • การคุ้มครองอาคาร สิ่งติดตั้ง หรือสินค้าที่เป็นของบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับการคุ้มครอง
  • การรักษาความปลอดภัยขององค์กรและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในขอบเขตของกฎหมายองค์กรความมั่นคงส่วนบุคคล
  • การสอบสวนว่าบุคลากรในระดับต่างๆ ที่ทำงานในสถานประกอบการ โรงงาน โรงงานผลิต หรือสถานที่ทำงานที่คล้ายคลึงกัน มีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อนายจ้างหรือไม่ และพวกเขาร่วมมือกับองค์กรอื่นที่ต่อต้านองค์กรที่พวกเขาทำงานด้วยหรือไม่
  • เฝ้าติดตามว่าคนที่ทำงานในที่ทำงาน เช่น ร้านค้าขนาดใหญ่ หน่วยงาน หรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทุกคนเข้าออกหรือไม่ และขโมยหรือทำลายอสังหาริมทรัพย์และเครื่องจักรที่มีอยู่ และป้องกันพฤติกรรมที่เป็นอันตราย
  • การตรวจสอบสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่บุคคลหรือองค์กรเป็นเจ้าของเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้ และสิทธิและลูกหนี้ของบุคคลภายนอก

เพื่อรับมือกับงานที่จริงจังเช่นนี้ นักสืบเอกชนหรือผู้ช่วยวิจัยต้องมีคุณสมบัติและตรงตามเงื่อนไขบางประการ หากวันหนึ่งร่างกฎหมายนักสืบเอกชนผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา กฎบางอย่างก็จะถูกนำมาใช้ในเรื่องนี้เช่นกัน และวิชาชีพนักสืบจะจะอยู่ใต้แท่น

 

สถานที่ของนักสืบเอกชนในสังคม

งานนักสืบในประเทศของเราดึงดูดความสนใจมากขึ้นทุกวัน แม้ว่าอาชีพนักสืบจะไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย แต่เงื่อนไขในการเป็นนักสืบถูกกำหนดขึ้นด้วยความพยายามของสำนักงานนักสืบเอกชนและสมาคมนักสืบเอกชน ที่ปรึกษาและนักวิจัย

 

ก่อนอื่นนักสืบต้องมีประวัติอาชญากรรมที่สะอาด สุขภาพจิตและร่างกายจะต้องอยู่ในสถานที่ ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ทางการค้า เทคโนควรจะสามารถติดตามและใช้นวัตกรรมเชิงตรรกะได้

ด้วยคำจำกัดความที่ยอมรับ งานนักสืบคือการติดตาม สืบสวน และเปิดเผยด้วยหลักฐานที่เป็นรูปธรรมถึงแง่มุมที่ไม่รู้จักของสถานการณ์ที่ทราบหรือด้านที่มองไม่เห็นของสิ่งที่มองเห็นโดยใช้วิธีการแบบมืออาชีพ

แม้ว่าจะไม่สามารถแยกสายที่แน่นอนได้ แต่ก็สามารถแบ่งประเภทนักสืบออกเป็นบางกลุ่มได้ เช่น นักสืบที่เป็นทางการ นักสืบนิติเวช และนักสืบเอกชน บางทีมันอาจจะไม่ผิดที่จะเพิ่มนักสืบปลอมซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา นักสืบที่เป็นทางการคือนักสืบที่ทำหน้าที่ในนามขององค์กรที่เป็นทางการ

โดยทั่วไป ตำรวจ ทหาร และหน่วยข่าวกรองจะอยู่ในกลุ่มนี้ นักสืบนิติเวชเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สืบสวนและประเมินความสงบเรียบร้อยและเหตุการณ์ก่อการร้าย ปัญหาทางนิติเวชและเหตุการณ์ทางอาชญาวิทยา และโดยทั่วไปจะพยายามป้องกันอาชญากรรม นักสืบเอกชนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการในนามของบุคคลหรือองค์กรตามสัญญาและมีค่าธรรมเนียม

บริการนักสืบเอกชนเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนในแง่ของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลในด้านหนึ่งและการคุ้มครองความสงบเรียบร้อยของประชาชนในอีกทางหนึ่ง ด้วยเหตุผลนี้ ขอบเขตทางกฎหมายของบริการนักสืบเอกชนจึงควรกำหนดไว้อย่างดีด้วยการจัดหาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ประเด็นนี้จะชัดเจนขึ้นเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายนักสืบเอกชน

เมื่อพิจารณาจากมิติทางกฎหมายของอาชีพนักสืบเอกชนแล้ว สิทธิของบุคคลที่จะต่อสู้คดีจะรวมอยู่ในขอบเขตของสิทธิในการแสวงหาความยุติธรรม และสิทธิขั้นพื้นฐานนี้อยู่ภายใต้การรับประกันตามรัฐธรรมนูญ บุคคลหรือองค์กรที่ต้องการใช้สิทธิ์นี้สามารถดำเนินการวิจัยด้วยตนเองหรือนำไปใช้กับผู้เชี่ยวชาญและองค์กรในจุดที่ไม่เพียงพอ นี่คือจุดที่บริการนักสืบเอกชนทำให้ตัวเองรู้สึก นักสืบเอกชนดำเนินการวิจัยในนามของพวกเขาโดยได้รับอนุญาตและได้รับอนุญาตจากบุคคลและองค์กร และพยายามแก้ไขสถานการณ์การตกเป็นเหยื่อ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีทุกอย่าง นักสืบเอกชนต้องอยู่ภายในขอบเขตของข้อบังคับทางกฎหมายและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

บริการนักสืบเอกชนยังอำนวยความสะดวกในการทำงานของหน่วยงานตุลาการและความมั่นคงของรัฐ ความคับข้องใจที่อาจเกิดขึ้นทั้งสองมีการป้องกันและให้การสนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเช่นตำรวจและทหาร

บริการนักสืบเอกชนซึ่งดำเนินการมานานกว่าศตวรรษในโลกกำลังมีความจำเป็นมากขึ้นในประเทศของเราเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่มีการออกข้อบังคับทางกฎหมาย บริการนักสืบเอกชนจึงเป็นอาชีพที่ดำเนินการจริงภายใต้กรอบของกฎหมายอื่นๆ ที่มีอยู่

 

ทำไมฉันจึงควรจ้างนักสืบเอกชน ?

ไม่ใช่แค่บุคคลที่ต้องการงานนักสืบเอกชน มีหลายครั้งที่องค์กรนิติบุคคลต้องการงานนักสืบเอกชนเป็นครั้งคราว เมื่อเหมาะสม สำนักงานกฎหมายและกฎหมาย บริษัทประกันภัย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น ตำรวจ ทหารหรือกรมทหาร สถาบันทางการ และบริษัทการค้าต่างๆ อาจต้องทำงานนักสืบในบางกรณีเช่นกัน

นักสืบเอกชนหรือผู้ช่วยวิจัยที่รวบรวมหลักฐาน ตรวจสอบและวิเคราะห์หลักฐานที่พวกเขาพบ และทำให้แน่ใจว่าความยุติธรรมได้รับบริการด้วยการประเมินที่พวกเขาทำ ดำเนินการงานที่จริงจังมากในแง่นี้

โดยทั่วไป ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ ข่าวโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ คิดว่างานนักสืบมักจะเกี่ยวกับการตามหาคนหายหรือระบุคู่สมรสที่นอกใจ แต่งานนักสืบไม่สามารถลดให้เป็นเรื่องง่ายๆ ได้ ปัจจุบัน สำนักงานนักสืบเอกชนหรือบริษัทวิจัยเอกชนให้บริการนักสืบไปไกลกว่านั้น เช่น การตรวจจับที่อยู่ การติดตามเด็ก การติดตามเพื่อนของเด็ก การติดตามนักเรียน การติดตามนิสัยที่ไม่ดี การรวบรวมหลักฐานเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ การติดตามยานพาหนะ การตรวจจับสปายแวร์สำหรับบริษัท การติดตามโซเชียลมีเดีย การติดตามพันธมิตรทางธุรกิจ หรือบริการต่างๆ ของงานนักสืบ เช่น เจ้าหน้าที่ติดตาม

การวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ดักฟัง ข้อบกพร่องหรือกล้องที่ซ่อนอยู่ การวิจัยแบรนด์ การวิจัยอีเมล การวิจัยเบื้องหลัง การวิจัยการฉ้อโกง การวิจัยการบังคับใช้ และบริการวิจัยอื่น ๆ อีกมากมายภายในขอบเขตนี้

ในกระบวนการตั้งแต่บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 1850 จนถึงปัจจุบัน ทั้งขบวนการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันก็ขยายและกระจายสาขาการบริการนักสืบ ในทางกลับกัน ให้การพัฒนาอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ ระหว่างการให้บริการเหล่านี้ ในอนาคตจะมีการเรียกร้องกิจกรรมการวิจัยและนักสืบบางอย่างที่ยังไม่ได้ทำในวันนี้

นักสืบเอกชนและผู้ช่วยวิจัยโดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการวิจัยและการสืบสวนจำนวนมากได้ในเวลาอันสั้นกว่าบุคคลและองค์กรทั่วไป นั่นเป็นเหตุผลที่คนและองค์กรที่ไม่สามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเขาสงสัยหรือต้องการสอบสวนด้วยวิธีการและความรู้ของตนเอง ได้รับบริการนักสืบเอกชน นักสืบที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สร้างความพึงพอใจให้กับผู้คนและองค์กรที่พวกเขาให้บริการในการติดตามและบรรลุผลในเวลาอันสั้น

แม้ว่าอัยการ ตำรวจ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาดังกล่าวในหลายกรณี แต่การศึกษาเหล่านี้มักไม่เพียงพอและไม่สามารถหาหลักฐานที่เป็นประโยชน์ได้เนื่องจากมาช้า ดังนั้นนักสืบและผู้สืบสวนเอกชนจึงสามารถให้หลักฐานได้แม้กระทั่งการสอบสวนอย่างเป็นทางการที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องและบรรลุภารกิจสำคัญในการทำให้กระบวนการสั้นลง

 

นักสืบเอกชนคืออะไร?

คำจำกัดความของนักสืบเอกชนที่สวยงามและชัดเจนที่สุดทำให้ร่างกฎหมายนักสืบเอกชนที่ยื่นต่อรัฐสภาเมื่อปี 1994 แต่พบว่าไม่เพียงพอในระหว่างการเจรจาและขอให้มีการจัดเรียงใหม่ ในระหว่างนี้ เราขอเตือนคุณว่ากฎหมายนักสืบเอกชนยังไม่มีการบังคับใช้แม้จะนานกว่ายี่สิบปีแล้ว

ตามร่างกฎหมายงานนักสืบเอกชนเป็นงานบริการสาธารณะและการประกอบอาชีพอิสระ นักสืบเอกชนถูกกำหนดให้เป็นบุคคลที่กระทำการในนามของบุคคลจริงและนิติบุคคล ดำเนินการโดยไม่เกินขอบเขตของเรื่องที่ร้องขอ และรวบรวม ตรวจสอบ และประเมินข้อมูลทุกประเภทภายในข้อบังคับทางกฎหมายปัจจุบัน

นักสืบเอกชนยังป้องกันหรือทำลายการบุกรุกต่อบุคคลจริงและนิติบุคคล ให้ความคุ้มครองอาคาร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินของบริษัท แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเห็นว่ามีการก่ออาชญากรรมระหว่างกิจกรรมเหล่านี้ ป้องกันการสูญหายของหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมและใช้อำนาจตามกฎหมายเท่านั้นคือบุคคล

นักสืบเอกชนมักดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ภายใต้หน่วยงานนักสืบเอกชน ในทางกลับกัน หน่วยงานนักสืบเอกชนเป็นสถานที่ที่เปิดเป็นสถานที่ทำงานโดยผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งมีสิทธิใช้ตำแหน่งนักสืบเอกชนตามร่างกฎหมาย เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายจึงเปิดให้บุคคลใดก็ได้ที่คิดว่าตนเองเหมาะสมกับงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานนักสืบเอกชนหรือสถาบันวิจัยเอกชน ในความเป็นจริง เนื่องจากไม่มีข้อบังคับทางกฎหมาย บุคคลหรือบริษัทเหล่านี้สามารถดำเนินการในลักษณะที่ไม่มีการควบคุมและไม่มีการควบคุมดูแล

อย่างไรก็ตาม หากมีการตรากฎหมายแล้ว ก็จำเป็นต้องแจ้งต่อสำนักงานนักสืบเอกชนจังหวัดก่อนเปิดสำนักงานก่อนเปิดสำนักงาน XNUMX วัน ให้แจ้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลระบบสื่อสารอื่นๆ ของสำนักงานนักสืบเอกชน ดังนี้ รวมถึงเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของคนที่จะทำงานในสำนักงานเหล่านี้ อันที่จริง การเปลี่ยนแปลงในข้อมูลนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายหลังหรือการเลิกจ้างหรือเลิกจ้างพนักงาน หรือการรับสมัครเจ้าหน้าที่ใหม่ จะได้รับแจ้งไปยังคณะกรรมการพร้อมกับคำร้องภายในเจ็ดวันด้วย อย่างไรก็ตาม วันนี้ไม่มีแอปพลิเคชันดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งหน่วยงานนักสืบเอกชนหรือบริษัทวิจัยเอกชนได้ง่ายๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและเริ่มดำเนินการได้ทันที

วันนี้ กิจกรรมของสำนักงานนักสืบเอกชนอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะภายในบทบัญญัติที่บังคับใช้ของกฎหมายการค้าของตุรกี กฎหมายภาระผูกพัน และกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน แน่นอน สถานการณ์นี้เป็นอันตรายต่อบุคคลและองค์กรที่ต้องการทำงานนี้อย่างถูกต้อง ความคาดหวังทั้งหมดคือการบังคับใช้กฎหมายนักสืบเอกชนโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันกิจกรรมนักสืบเอกชนจากการเป็นแหล่งที่มาของผลกำไรที่ไม่เป็นธรรมและเพื่อป้องกันกิจกรรมการฉ้อโกงต่างๆ

 

ทำไมฉันจึงควรจ้างนักสืบเอกชน?

ไม่ใช่แค่บุคคลที่ต้องการงานนักสืบเอกชน มีหลายครั้งที่องค์กรนิติบุคคลต้องการงานนักสืบเอกชนเป็นครั้งคราว เมื่อเหมาะสม สำนักงานกฎหมายและกฎหมาย บริษัทประกันภัย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น ตำรวจ ทหารหรือกรมทหาร สถาบันทางการ และบริษัทการค้าต่างๆ อาจต้องทำงานนักสืบในบางกรณีเช่นกัน

นักสืบเอกชนหรือผู้ช่วยวิจัยที่รวบรวมหลักฐาน ตรวจสอบและวิเคราะห์หลักฐานที่พวกเขาพบ และทำให้แน่ใจว่าความยุติธรรมได้รับบริการด้วยการประเมินที่พวกเขาทำ ดำเนินการงานที่จริงจังมากในแง่นี้

โดยทั่วไป ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ ข่าวโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ คิดว่างานนักสืบมักจะเกี่ยวกับการตามหาคนหายหรือระบุคู่สมรสที่นอกใจ แต่งานนักสืบไม่สามารถลดให้เป็นเรื่องง่ายๆ ได้ ปัจจุบัน สำนักงานนักสืบเอกชนหรือบริษัทวิจัยเอกชนให้บริการนักสืบไปไกลกว่านั้น เช่น การตรวจจับที่อยู่ การติดตามเด็ก การติดตามเพื่อนของเด็ก การติดตามนักเรียน การติดตามนิสัยที่ไม่ดี การรวบรวมหลักฐานเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ การติดตามยานพาหนะ การตรวจจับสปายแวร์สำหรับบริษัท การติดตามโซเชียลมีเดีย การติดตามพันธมิตรทางธุรกิจ หรือบริการต่างๆ ของงานนักสืบ เช่น เจ้าหน้าที่ติดตาม

การวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ดักฟัง ข้อบกพร่องหรือกล้องที่ซ่อนอยู่ การวิจัยแบรนด์ การวิจัยอีเมล การวิจัยเบื้องหลัง การวิจัยการฉ้อโกง การวิจัยการบังคับใช้ และบริการวิจัยอื่น ๆ อีกมากมายภายในขอบเขตนี้

ในกระบวนการตั้งแต่บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 1850 จนถึงปัจจุบัน ทั้งขบวนการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันก็ขยายและกระจายสาขาการบริการนักสืบ ในทางกลับกัน ให้การพัฒนาอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ ระหว่างการให้บริการเหล่านี้ ในอนาคตจะมีการเรียกร้องกิจกรรมการวิจัยและนักสืบบางอย่างที่ยังไม่ได้ทำในวันนี้

นักสืบเอกชนและผู้ช่วยวิจัยโดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการวิจัยและการสืบสวนจำนวนมากได้ในเวลาอันสั้นกว่าบุคคลและองค์กรทั่วไป นั่นเป็นเหตุผลที่คนและองค์กรที่ไม่สามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเขาสงสัยหรือต้องการสอบสวนด้วยวิธีการและความรู้ของตนเอง ได้รับบริการนักสืบเอกชน นักสืบที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สร้างความพึงพอใจให้กับผู้คนและองค์กรที่พวกเขาให้บริการในการติดตามและบรรลุผลในเวลาอันสั้น นักสืบ

แม้ว่าอัยการ ตำรวจ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาดังกล่าวในหลายกรณี แต่การศึกษาเหล่านี้มักไม่เพียงพอและไม่สามารถหาหลักฐานที่เป็นประโยชน์ได้เนื่องจากมาช้า ดังนั้นนักสืบและผู้สืบสวนเอกชนจึงสามารถให้หลักฐานได้แม้กระทั่งการสอบสวนอย่างเป็นทางการที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องและบรรลุภารกิจสำคัญในการทำให้กระบวนการสั้นลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *