นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร?  นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร?

นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร?  นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร?

 

นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร?เกณฑ์ในการเป็นนักสืบเอกชน สถานที่ของนักสืบเอกชนในสังคม

วันนี้ สำนักงานนักสืบเอกชนจำนวนมากที่สังกัดสมาคมนักสืบเอกชนดำเนินการตามหลักการทางจริยธรรมและระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่จัดทำโดยสมาคม โดยพื้นฐานแล้ว กิจกรรมของสำนักงานเหล่านี้จะถูกจัดกลุ่มตามสามหัวข้อ:

 • บริการนักสืบเอกชน
 • บริการวิจัยเอกชนและ
 • บริการให้คำปรึกษาและกฎหมาย

หน่วยงานนักสืบเอกชนดำเนินการในทั้งสามด้านหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และอำนาจของการก่อตั้ง บริการวิจัยในสาขากิจกรรมครอบคลุมหัวข้อหลักดังต่อไปนี้:

 • การวิจัยอุปกรณ์แมลง (ร้องขอโดยบุคคลและองค์กรที่สงสัยว่าความเป็นส่วนตัวหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานถูกแฮ็กหรือมีความกังวลเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัย)
 • การค้นหาอุปกรณ์การฟัง (เครื่องมือฟัง แมลง กล้องแบบมีสายและไร้สาย โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือบันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก และเครื่องมือสอดแนม)
 • การตรวจสอบกล้องที่ซ่อนอยู่ (ตรวจพบการมีอยู่และตำแหน่งของสายลับที่บันทึกเสียงและภาพในสภาพแวดล้อม)
 • การวิจัยก่อนสมรส (ก่อนตัดสินใจแต่งงานจะตรวจสอบว่ามีความแตกต่างในความเข้าใจ ความเป็นไปไม่ได้ทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือนิสัยที่ไม่ดีของอีกฝ่าย)
 • การสืบสวนการฉ้อโกง (บุคคลที่หลอกลวงอีกฝ่ายและได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมฉ้อโกงในความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะถูกติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขา)
 • การสอบสวนการบังคับ (สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์บนตัวพวกเขาหรือลูกหนี้จากบุคคลภายนอกของบุคคลที่ไม่ชำระหนี้ของตนและอยู่ภายใต้การดำเนินการบังคับ)
 • การสอบสวนคนหาย (ค้นหาคนที่ออกจากบ้านแต่ไม่เคยได้ยินอีกเลย)
 • การวิจัยแบรนด์ (เป็นการตรวจสอบว่าแบรนด์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการถูกใช้อย่างไม่เป็นธรรมโดยบุคคลที่สาม)
 • การวิจัยมรดก (ใครเป็นทายาท ผู้ถือสิทธิ์ และขนาดของมรดกที่เหลือจะได้รับการพิจารณา)
 • งานวิจัยของนักศึกษา (นักศึกษาถูกสอบสวนถึงอันตราย เช่น การติดยา การเข้าไปพัวพันกับแก๊ง การถูกลากไปค้าประเวณี)
 • การวิจัยบุคลากร (พนักงานในที่ทำงานได้รับการวิจัยว่าเชื่อถือได้หรือไม่ ข้อมูลรั่วไหลจากภายในบริษัทและเกี่ยวกับสถานที่ทำงานก่อนหน้านี้หรือไม่)
 • การวิจัยของบริษัท (สำหรับบริษัทที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน จะมีการค้นคว้าประวัติการค้าของบริษัทอื่น)
 • การวิจัยอีเมล (ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปลอดภัยหรือไม่ อีเมลขาเข้ามาจากบุคคลที่ถูกต้องหรือไม่ อีเมลนั้นถูกติดตามโดยบุคคลที่ไม่ต้องการหรือไม่)
 • การวิจัยทางอิเล็กทรอนิกส์และทางเทคนิค (ธุรกรรมทุกประเภทบนอินเทอร์เน็ตจะถูกติดตามและด้วยวิธีนี้ การแทรกแซงของผู้ประสงค์ร้ายในระบบจะถูกตรวจสอบ)
 • การติดตามและตรวจสอบนิสัยที่ไม่ดี (สำหรับครอบครัวที่มีปัญหาในการติดตามบุตรหลานด้วยความพยายามและโอกาสของตนเอง จะมีการค้นคว้านิสัยที่ไม่ดีของเด็ก)
 • การวิจัยประวัติย่อ (ค้นหาความถูกต้องของข้อมูล CV ของผู้สมัครงาน)
 • การวิจัยและการติดตามดูแลพี่เลี้ยงเด็ก (ระดับการศึกษา สุขภาพกาย สุขภาพจิต ไลฟ์สไตล์และรูปแบบพฤติกรรมของผู้รับเลี้ยงเด็กจะได้รับการตรวจสอบ)

 

นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร?

วันนี้ สำนักงานนักสืบเอกชนจำนวนมากที่สังกัดสมาคมนักสืบเอกชนดำเนินการตามหลักการทางจริยธรรมและระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่จัดทำโดยสมาคม โดยพื้นฐานแล้ว กิจกรรมของสำนักงานเหล่านี้จะถูกจัดกลุ่มตามสามหัวข้อ:

 • บริการนักสืบเอกชน
 • บริการวิจัยเอกชนและ
 • บริการให้คำปรึกษาและกฎหมาย

หน่วยงานนักสืบเอกชนดำเนินการในทั้งสามด้านหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และอำนาจของการก่อตั้ง บริการวิจัยในสาขากิจกรรมครอบคลุมหัวข้อหลักดังต่อไปนี้:

 • การวิจัยอุปกรณ์แมลง (ร้องขอโดยบุคคลและองค์กรที่สงสัยว่าความเป็นส่วนตัวหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานถูกแฮ็กหรือมีความกังวลเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัย)
 • การค้นหาอุปกรณ์การฟัง (เครื่องมือฟัง แมลง กล้องแบบมีสายและไร้สาย โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือบันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก และเครื่องมือสอดแนม)
 • การตรวจสอบกล้องที่ซ่อนอยู่ (ตรวจพบการมีอยู่และตำแหน่งของสายลับที่บันทึกเสียงและภาพในสภาพแวดล้อม)
 • การวิจัยก่อนสมรส (ก่อนตัดสินใจแต่งงานจะตรวจสอบว่ามีความแตกต่างในความเข้าใจ ความเป็นไปไม่ได้ทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือนิสัยที่ไม่ดีของอีกฝ่าย)
 • การสืบสวนการฉ้อโกง (บุคคลที่หลอกลวงอีกฝ่ายและได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมฉ้อโกงในความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะถูกติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขา)
 • การสอบสวนการบังคับ (สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์บนตัวพวกเขาหรือลูกหนี้จากบุคคลภายนอกของบุคคลที่ไม่ชำระหนี้ของตนและอยู่ภายใต้การดำเนินการบังคับ)
 • การสอบสวนคนหาย (ค้นหาคนที่ออกจากบ้านแต่ไม่เคยได้ยินอีกเลย)
 • การวิจัยแบรนด์ (เป็นการตรวจสอบว่าแบรนด์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการถูกใช้อย่างไม่เป็นธรรมโดยบุคคลที่สาม)
 • การวิจัยมรดก (ใครเป็นทายาท ผู้ถือสิทธิ์ และขนาดของมรดกที่เหลือจะได้รับการพิจารณา)
 • งานวิจัยของนักศึกษา (นักศึกษาถูกสอบสวนถึงอันตราย เช่น การติดยา การเข้าไปพัวพันกับแก๊ง การถูกลากไปค้าประเวณี)
 • การวิจัยบุคลากร (พนักงานในที่ทำงานได้รับการวิจัยว่าเชื่อถือได้หรือไม่ ข้อมูลรั่วไหลจากภายในบริษัทและเกี่ยวกับสถานที่ทำงานก่อนหน้านี้หรือไม่)
 • การวิจัยของบริษัท (สำหรับบริษัทที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน จะมีการค้นคว้าประวัติการค้าของบริษัทอื่น)
 • การวิจัยอีเมล (ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปลอดภัยหรือไม่ อีเมลขาเข้ามาจากบุคคลที่ถูกต้องหรือไม่ อีเมลนั้นถูกติดตามโดยบุคคลที่ไม่ต้องการหรือไม่)
 • การวิจัยทางอิเล็กทรอนิกส์และทางเทคนิค (ธุรกรรมทุกประเภทบนอินเทอร์เน็ตจะถูกติดตามและด้วยวิธีนี้ การแทรกแซงของผู้ประสงค์ร้ายในระบบจะถูกตรวจสอบ)
 • การติดตามและตรวจสอบนิสัยที่ไม่ดี (สำหรับครอบครัวที่มีปัญหาในการติดตามบุตรหลานด้วยความพยายามและโอกาสของตนเอง จะมีการค้นคว้านิสัยที่ไม่ดีของเด็ก)
 • การวิจัยประวัติย่อ (ค้นหาความถูกต้องของข้อมูล CV ของผู้สมัครงาน)
 • การวิจัยและการติดตามดูแลพี่เลี้ยงเด็ก (ระดับการศึกษา สุขภาพกาย สุขภาพจิต ไลฟ์สไตล์และรูปแบบพฤติกรรมของผู้รับเลี้ยงเด็กจะได้รับการตรวจสอบ)

สาวๆ ถ้าเกิดมีเหตุการณ์นอกใจ พวกเธอก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็ว ความจริงที่ว่าพวกเขาได้รับบริการจากหน่วยงานนักสืบเอกชนคือการได้รับหลักฐานที่เป็นรูปธรรมมากกว่าที่จะเปิดเผยสถานการณ์นี้ เพราะเมื่อไปศาลโดยมีเป้าหมายในการหย่าร้าง ยิ่งมีหลักฐานที่แน่นแฟ้นมากเท่าใด กระบวนการศาลก็จะสั้นลงเท่านั้น และจะได้รับผลในระยะเวลาอันสั้น

ทันทีที่ผู้ชายรู้ว่าภรรยากำลังนอกใจพวกเขา พวกเขาสามารถรับบริการจากสำนักงานนักสืบเอกชนได้ อย่างไรก็ตาม จากผลทางสถิติที่กล่าวถึงข้างต้น ผู้ชายห้าในสิบคนที่ได้รับบริการนี้ถูกต้อง จากผลลัพธ์เหล่านี้ ความจงรักภักดีของคู่สมรสฝ่ายหญิงดูมีสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่หัวข้อของเรา

อย่างไรก็ตาม กฎทางจริยธรรมของอาชีพนักสืบเอกชนนั้นไม่แตกต่างกันสำหรับภรรยาหรือสามีเมื่อไปที่สำนักงานนักสืบเอกชนเพื่อติดตามการโกงหรือติดตามคู่สมรส ไม่ว่าผู้ขอใช้บริการจะเป็นสามีหรือภรรยาก็ตาม สำนักงานนักสืบเอกชนมักจะให้บริการนี้ในกรณีที่ไม่สามารถสานต่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัวได้ และแม้กระทั่งในกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอหย่าในศาล ที่นี่ขั้นตอนที่ร้องขอบริการมีความสำคัญมาก

ในขณะที่ความสามัคคีในครอบครัวยังคงดำเนินอยู่ อาจมีการร้องขอการติดตามหรือการวิจัยสำหรับคู่สมรสที่กระทำความผิดในกรณีต่อไปนี้:

 • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของคู่สมรสที่ก่อให้เกิดความสงสัยในพฤติกรรม
 • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งตกเป็นเหยื่อของคู่สมรสและบุตรอื่น ๆ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ผิดของคู่สมรสที่กระทำความผิด
 • โดยมีจุดประสงค์เพื่อขจัดความไม่สงบในสหภาพครอบครัวซึ่งขณะนี้อยู่ในอันตรายของการล่มสลายและสถาปนาสหภาพครอบครัวขึ้นใหม่

ในขณะที่สหภาพครอบครัวกำลังจะสิ้นสุดลง อาจมีการร้องขอการติดตามหรือสอบสวนสำหรับคู่สมรสที่บกพร่องในกรณีต่อไปนี้:

 • หากคู่ครองไม่สามารถอยู่ร่วมกันและคงไว้ซึ่งการสมรสได้ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือเพื่อลูก
 • ถ้าฟ้องหย่าแล้วต้องเร่งขึ้นศาล

ในกรณีเหล่านี้ นักสืบเอกชนหรือนักสืบเอกชนเริ่มทำงานตามที่คาดหวัง ในบริบทนี้,

 • สถานที่ที่คู่สมรสที่ติดตามไปจะถูกสอบสวน นักสืบ
 • ติดตามคนที่คุณพบ
 • กำหนดข้อมูลชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่เขาอยู่ด้วย
 • กำลังตรวจสอบความจริงจังของความสัมพันธ์กับบุคคลที่เขาอยู่ด้วย
 • ด้วยความสัมพันธ์นี้ ความไม่สงบและความเสียหายที่เขาก่อขึ้นต่อภรรยา ลูกๆ สิ่งแวดล้อมและที่ทำงานจึงถูกกำหนด

แน่นอนว่าชายที่รู้ตัวว่าถูกหลอกสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานนักสืบเอกชน เพื่อปกป้องและสร้างความสามัคคีในครอบครัวขึ้นใหม่ หรือไม่มีประโยชน์ที่จะสานต่อความสามัคคีในครอบครัวเพื่อ เร่งกระบวนการศาล

 

เกณฑ์ในการเป็นนักสืบเอกชน

 • เป็นพลเมืองตุรกี
 • จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อยสามปี (สมาคมนักสืบเอกชนตามเงื่อนไขนี้ นักสืบเอกชน ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นบัณฑิตวิทยาลัยอย่างน้อยสี่ปีสำหรับนักเรียนและอย่างน้อยผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าสำหรับนักวิจัยเอกชน)
 • เคยดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ผบ.ตร. หรือ ผบ.ตร. ในรัฐ และเกษียณอายุหรือลาออกโดยสมัครใจ (พร้อมทั้งมีการศึกษาระดับอุดมศึกษา)
 • เคยรับราชการในกองบัญชาการทหารบกมาแล้วสิบห้าปีและเกษียณอายุหรือจากไปโดยสมัครใจ
 • เคยทำงานเป็นผู้จัดการสาขาขึ้นไปในหน่วยข่าวกรองแห่งชาติและเกษียณอายุหรือลาออกโดยสมัครใจ (บวกกับความเห็นของปลัด MIT ว่าไม่มีอันตรายในการทำงานเป็นนักสืบเอกชน)
 • อำนาจหน้าที่ทางแพ่งและอย่างน้อยสิบห้าปีของการปฏิบัติตามพฤตินัยในฐานะผู้พิพากษา ทนายความ หรือพนักงานอัยการ (แม้ว่าทนายความจะเป็นได้ทั้งทนายความและนักกฎหมายในเวลาเดียวกัน) นักสืบเอกชน พวกเขาไม่สามารถ)
 • บิลนักสืบเอกชนไม่ให้อยู่ในสถานการณ์ที่ขัดขวางการเป็นนักสืบเอกชนตาม
 • ให้มีอายุมากกว่า 25 ปี (เงื่อนไขนี้ไม่อยู่ในร่างกฎหมายสมาคมแนะนำ)

ในร่างกฎหมาย นักสืบเอกชน สถานการณ์ที่ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อธิบายไว้ดังนี้:

 • ได้รับโทษจำคุกหนักหรือจำคุกเกินหกเดือน เว้นแต่ความผิดประมาทเลินเล่อและความผิดบางประการ
 • ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานก่ออาชญากรรมต่อรัฐ แม้จะได้รับการอภัยโทษในความผิดอันอื้อฉาว เช่น การโจรกรรม การปลอมแปลง การฉ้อโกง การยักยอก การให้สินบน การใช้ศรัทธาในทางที่ผิด หรือการลักลอบขนของ การประมูลและการค้าของทางการ หรือการเปิดเผยความลับของรัฐ
 • กระทำความผิดทางวินัยและเสียสถานะเป็นข้าราชการ
 • ล้มละลายแต่ไม่ฟื้นฟู
 • มีความเจ็บป่วยทางจิตหรือทางร่างกายที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาทำงาน

นอกเหนือจากเกณฑ์เหล่านี้ เกณฑ์อื่น ๆ ที่ควรเป็นนักสืบเอกชนสามารถระบุได้ดังนี้:

 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริการของคุณ
 • เข้าใจจิตวิทยาสังคม
 • ความรู้เทคนิคการสืบสวนสอบสวน
 • วิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรและมนุษย์
 • ได้รับการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการทางอาญา
 • ให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านจิตวิทยาอาชญากรและอาชญวิทยา
 • รู้กฎข้อบังคับ
 • การรับรู้และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี

 

สถานที่ของนักสืบเอกชนในสังคม

งานนักสืบในประเทศของเราดึงดูดความสนใจมากขึ้นทุกวัน แม้ว่าอาชีพนักสืบจะไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย แต่เงื่อนไขในการเป็นนักสืบถูกกำหนดขึ้นด้วยความพยายามของสำนักงานนักสืบเอกชนและสมาคมนักสืบเอกชน ที่ปรึกษาและนักวิจัย

ก่อนอื่นนักสืบต้องมีประวัติอาชญากรรมที่สะอาด สุขภาพจิตและร่างกายจะต้องอยู่ในสถานที่ ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ทางการค้า เทคโนควรจะสามารถติดตามและใช้นวัตกรรมเชิงตรรกะได้

ด้วยคำจำกัดความที่ยอมรับ งานนักสืบคือการติดตาม สืบสวน และเปิดเผยด้วยหลักฐานที่เป็นรูปธรรมถึงแง่มุมที่ไม่รู้จักของสถานการณ์ที่ทราบหรือด้านที่มองไม่เห็นของสิ่งที่มองเห็นโดยใช้วิธีการแบบมืออาชีพ

แม้ว่าจะไม่สามารถแยกสายที่แน่นอนได้ แต่ก็สามารถแบ่งประเภทนักสืบออกเป็นบางกลุ่มได้ เช่น นักสืบที่เป็นทางการ นักสืบนิติเวช และนักสืบเอกชน บางทีมันอาจจะไม่ผิดที่จะเพิ่มนักสืบปลอมซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา นักสืบที่เป็นทางการคือนักสืบที่ทำหน้าที่ในนามขององค์กรที่เป็นทางการ

โดยทั่วไป ตำรวจ ทหาร และหน่วยข่าวกรองจะอยู่ในกลุ่มนี้ นักสืบนิติเวชเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สืบสวนและประเมินความสงบเรียบร้อยและเหตุการณ์ก่อการร้าย ปัญหาทางนิติเวชและเหตุการณ์ทางอาชญาวิทยา และโดยทั่วไปจะพยายามป้องกันอาชญากรรม นักสืบเอกชนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการในนามของบุคคลหรือองค์กรตามสัญญาและมีค่าธรรมเนียม

บริการนักสืบเอกชนเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนในแง่ของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลในด้านหนึ่งและการคุ้มครองความสงบเรียบร้อยของประชาชนในอีกทางหนึ่ง ด้วยเหตุผลนี้ ขอบเขตทางกฎหมายของบริการนักสืบเอกชนจึงควรกำหนดไว้อย่างดีด้วยการจัดหาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ประเด็นนี้จะชัดเจนขึ้นเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายนักสืบเอกชน

เมื่อพิจารณาจากมิติทางกฎหมายของอาชีพนักสืบเอกชนแล้ว สิทธิของบุคคลที่จะต่อสู้คดีจะรวมอยู่ในขอบเขตของสิทธิในการแสวงหาความยุติธรรม และสิทธิขั้นพื้นฐานนี้อยู่ภายใต้การรับประกันตามรัฐธรรมนูญ บุคคลหรือองค์กรที่ต้องการใช้สิทธิ์นี้สามารถดำเนินการวิจัยด้วยตนเองหรือนำไปใช้กับผู้เชี่ยวชาญและองค์กรในจุดที่ไม่เพียงพอ นี่คือจุดที่บริการนักสืบเอกชนทำให้ตัวเองรู้สึก นักสืบเอกชนดำเนินการวิจัยในนามของพวกเขาโดยได้รับอนุญาตและได้รับอนุญาตจากบุคคลและองค์กร และพยายามแก้ไขสถานการณ์การตกเป็นเหยื่อ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีทุกอย่าง นักสืบเอกชนต้องอยู่ภายในขอบเขตของข้อบังคับทางกฎหมายและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

บริการนักสืบเอกชนยังอำนวยความสะดวกในการทำงานของหน่วยงานตุลาการและความมั่นคงของรัฐ ความคับข้องใจที่อาจเกิดขึ้นทั้งสองมีการป้องกันและให้การสนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเช่นตำรวจและทหาร

บริการนักสืบเอกชนซึ่งดำเนินการมานานกว่าศตวรรษในโลกกำลังมีความจำเป็นมากขึ้นในประเทศของเราเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่มีการออกข้อบังคับทางกฎหมาย บริการนักสืบเอกชนจึงเป็นอาชีพที่ดำเนินการจริงภายใต้กรอบของกฎหมายอื่นๆ ที่มีอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *