Browsed by
Month: February 2022

นักสืบคืออะไร สถานที่ของนักสืบเอกชนในสังคม ทำไมฉันจึงควรจ้างนักสืบเอกชน

นักสืบคืออะไร สถานที่ของนักสืบเอกชนในสังคม ทำไมฉันจึงควรจ้างนักสืบเอกชน

นักสืบคืออะไร สถานที่ของนักสืบเอกชนในสังคม ทำไมฉันจึงควรจ้างนักสืบเอกชน บทความวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับนักสืบ พระราชบัญญัตินักสืบเอกชน ซึ่งไม่เคยมีการประกาศใช้ ให้คำจำกัดความว่านักสืบคืออะไร ตามคำจำกัดความนี้ ซึ่งเป็นร่างและยังไม่ได้ตรา นักสืบเอกชนคือผู้ที่กระทำการแทนบุคคลจริงและนิติบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด โดยจำกัดเฉพาะความต้องการของ บุคคลเหล่านี้และอยู่ในขอบเขตของข้อบังคับทางกฎหมาย นอกจากนี้ นักสืบเอกชนคือบุคคลที่สืบสวนการข่มขืนกับบุคคลจริงและทางกฎหมาย และพยายามทำลายพวกเขา หากได้รับการร้องขอ นักสืบเอกชนยังให้บริการเพื่อปกป้องอาคารและทรัพย์สินของประชาชนและสถาบันที่พวกเขาให้บริการ ตามร่างกฎหมายนักสืบเอกชน หากนักสืบเอกชนหรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่ามีการก่ออาชญากรรมในขณะทำกิจกรรม ในกรณีนี้ต้องแจ้งหน่วยงานทางกฎหมายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการหายตัวไปของหลักฐานการก่ออาชญากรรม . ร่างกฎหมายที่กำหนดนักสืบเอกชนในลักษณะนี้ดึงความสนใจไปที่สิ่งสุดท้าย: นักสืบเอกชนคือเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจจำกัดที่ได้รับจากกฎหมายนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ นักสืบเอกชนถูกขอให้อย่าทำเกินกฎหมายและไม่ใช้กำลัง อันที่จริง พวกเขาไม่สามารถเชิญคนมาที่สำนักงานเพื่อสอบปากคำ แม้แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบสวน หลังจากที่ร่างกฎหมายได้ให้คำจำกัดความของนักสืบแล้ว มันก็ได้ดึงขอบเขตของพื้นที่ทำงานไปด้วย ดังนั้นนักสืบเอกชนจึงสามารถทำงานได้เฉพาะในพื้นที่ต่อไปนี้: สำรวจพฤติกรรมหรือนิสัยที่ไม่ดีของคู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นอันตรายต่อความสมบูรณ์ของครอบครัว การค้นหาและค้นหาบุคคลที่หายไปหรือไม่สามารถได้ยินจาก การค้นหาและค้นหาทรัพย์สินที่ถูกขโมยหรือสูญหาย การคุ้มครองอาคาร สิ่งติดตั้ง หรือสินค้าที่เป็นของบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับการคุ้มครอง การรักษาความปลอดภัยขององค์กรและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในขอบเขตของกฎหมายองค์กรความมั่นคงส่วนบุคคล การสอบสวนว่าบุคลากรในระดับต่างๆ ที่ทำงานในสถานประกอบการ โรงงาน โรงงานผลิต หรือสถานที่ทำงานที่คล้ายคลึงกัน มีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อนายจ้างหรือไม่ และพวกเขาร่วมมือกับองค์กรอื่นที่ต่อต้านองค์กรที่พวกเขาทำงานด้วยหรือไม่ เฝ้าติดตามว่าคนที่ทำงานในที่ทำงาน เช่น ร้านค้าขนาดใหญ่ หน่วยงาน หรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทุกคนเข้าออกหรือไม่ และขโมยหรือทำลายอสังหาริมทรัพย์และเครื่องจักรที่มีอยู่ และป้องกันพฤติกรรมที่เป็นอันตราย การตรวจสอบสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่บุคคลหรือองค์กรเป็นเจ้าของเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้ และสิทธิและลูกหนี้ของบุคคลภายนอก เพื่อรับมือกับงานที่จริงจังเช่นนี้ นักสืบเอกชนหรือผู้ช่วยวิจัยต้องมีคุณสมบัติและตรงตามเงื่อนไขบางประการ หากวันหนึ่งร่างกฎหมายนักสืบเอกชนผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา กฎบางอย่างก็จะถูกนำมาใช้ในเรื่องนี้เช่นกัน และวิชาชีพนักสืบจะจะอยู่ใต้แท่น   สถานที่ของนักสืบเอกชนในสังคม งานนักสืบในประเทศของเราดึงดูดความสนใจมากขึ้นทุกวัน แม้ว่าอาชีพนักสืบจะไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย แต่เงื่อนไขในการเป็นนักสืบถูกกำหนดขึ้นด้วยความพยายามของสำนักงานนักสืบเอกชนและสมาคมนักสืบเอกชน ที่ปรึกษาและนักวิจัย   ก่อนอื่นนักสืบต้องมีประวัติอาชญากรรมที่สะอาด สุขภาพจิตและร่างกายจะต้องอยู่ในสถานที่ ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ทางการค้า เทคโนควรจะสามารถติดตามและใช้นวัตกรรมเชิงตรรกะได้ ด้วยคำจำกัดความที่ยอมรับ งานนักสืบคือการติดตาม สืบสวน และเปิดเผยด้วยหลักฐานที่เป็นรูปธรรมถึงแง่มุมที่ไม่รู้จักของสถานการณ์ที่ทราบหรือด้านที่มองไม่เห็นของสิ่งที่มองเห็นโดยใช้วิธีการแบบมืออาชีพ…

Read More Read More

ฮวงจุ้ย ศาสตร์แห่งความเชื่อในพลังของธรรมชาติ ความหมายของคำว่า ฮวง

ฮวงจุ้ย ศาสตร์แห่งความเชื่อในพลังของธรรมชาติ ความหมายของคำว่า ฮวง

ฮวงจุ้ย ศาสตร์แห่งความเชื่อในพลังของธรรมชาติ ความหมายของคำว่า ฮวง นั้น มีความหมายตรงตัวว่า ลม หมายถึงอากาศที่ล้อมรอบตัวเราอยู่ หรืออากาศที่เราหายใจ เป็นการเคลื่อนไหว เป็นตัวกลางของการดำรงชีวิต ส่วนคำว่า จุ้ย นั้น ในความหมายตรงตัวแปลว่า น้ำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น มีชีวิตชีวา ความกระชุ่มกระชวย เหมือนเราเห็นหน้าใครสักคนที่ดูแจ่มใสกระปรี้กระเปร่า แล้วเราก็พลอยแจ่มใสไปด้วย น้ำ เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตไม่ว่าในส่วนของร่างกายก็มีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ แม้ในส่วนของการบริโภคเอง น้ำก็เป็นปัจจัยอันสำคัญอันจะขาดเสียมิได้ และแน่นอน ต้องเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนด้วย น้ำ ในอีกสัญลักษณ์หนึ่งของคนจีนก็คือ เงิน หรือการนำมาซึ่งเงิน อันเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงอยู่ เป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาเพื่อการดำรงอยู่ ดังนั้น ถ้าหากน้ำในส่วนที่แวดล้อมของเราสกปรกเน่าเหม็น หรือขุ่นมัว เช่นน้ำในบ่อเลี้ยงปลา น้ำในสระหน้าบ้าน เป็นต้น นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่า การเงินของเราเริ่มติดขัดแล้ว เงินที่ได้มาจะเต็มไปด้วยความยากลำบาก เกิดอุปสรรคขัดขวาง และในบางครั้งยังอาจได้มาด้วยความไม่โปร่งใสนัก อันจะเป็นตัวนำให้เกิดผลร้ายติดตามมา เช่น คดีความ การถูกฟ้องร้อง เป็นต้น สิ่งหนึ่งซึ่งเราเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กๆก็คือ ลมและน้ำเคลื่อนไหวได้ก็เพราะแรงดึงดูดของโลก อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอันจำกัดที่พอดี อะไรที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ย่อมมีผลเสียติดตามมาอย่างแน่นอนค่ะ เพราะถ้าลมและน้ำมากเกินไปก็อาจจะนำความเสียหายมาสู่มวลมนุษย์ได้ เช่น อุทกภัย หรือวาตภัย อันเป็นภัยที่เกินความพอดีของธรรมชาติ และนอกเหนือกฏเกณฑ์ที่มนุษย์จะควบคุมได้ ในแง่ปรัชญาของศาสตร์ ฮวงจุ้ย ถือกำเนิดมาจากคัมภีร์ อี้จิง ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาสมดุลย์ของธรรมชาติเอาไว้ และถือว่าความสมดุลย์จะเกิดขึ้นได้ ต้องมีของสองสิ่งมาอยู่ร่วมกัน ในลักษณะตรงกันข้าม ชีวิตหรือโลกจึงจะดำรงอยู่ได้ และเมื่อมี สองสิ่ง มาอยู่ร่วมกันแล้ว ชีวิตจึงจะก่อเกิดได้ คัมภีร์แห่งการเปลี่ยนแปลงนี้มาจากคำว่า อี้จิง โดยใช้สัญลักษณ์ของความสมดุล นั่นคือ ปลาดำและปลาขาว…

Read More Read More

นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร?  นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร?

นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร?  นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร?

  เกณฑ์ในการเป็นนักสืบเอกชน สถานที่ของนักสืบเอกชนในสังคม วันนี้ สำนักงานนักสืบเอกชนจำนวนมากที่สังกัดสมาคมนักสืบเอกชนดำเนินการตามหลักการทางจริยธรรมและระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่จัดทำโดยสมาคม โดยพื้นฐานแล้ว กิจกรรมของสำนักงานเหล่านี้จะถูกจัดกลุ่มตามสามหัวข้อ: บริการนักสืบเอกชน บริการวิจัยเอกชนและ บริการให้คำปรึกษาและกฎหมาย หน่วยงานนักสืบเอกชนดำเนินการในทั้งสามด้านหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และอำนาจของการก่อตั้ง บริการวิจัยในสาขากิจกรรมครอบคลุมหัวข้อหลักดังต่อไปนี้: การวิจัยอุปกรณ์แมลง (ร้องขอโดยบุคคลและองค์กรที่สงสัยว่าความเป็นส่วนตัวหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานถูกแฮ็กหรือมีความกังวลเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัย) การค้นหาอุปกรณ์การฟัง (เครื่องมือฟัง แมลง กล้องแบบมีสายและไร้สาย โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือบันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก และเครื่องมือสอดแนม) การตรวจสอบกล้องที่ซ่อนอยู่ (ตรวจพบการมีอยู่และตำแหน่งของสายลับที่บันทึกเสียงและภาพในสภาพแวดล้อม) การวิจัยก่อนสมรส (ก่อนตัดสินใจแต่งงานจะตรวจสอบว่ามีความแตกต่างในความเข้าใจ ความเป็นไปไม่ได้ทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือนิสัยที่ไม่ดีของอีกฝ่าย) การสืบสวนการฉ้อโกง (บุคคลที่หลอกลวงอีกฝ่ายและได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมฉ้อโกงในความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะถูกติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขา) การสอบสวนการบังคับ (สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์บนตัวพวกเขาหรือลูกหนี้จากบุคคลภายนอกของบุคคลที่ไม่ชำระหนี้ของตนและอยู่ภายใต้การดำเนินการบังคับ) การสอบสวนคนหาย (ค้นหาคนที่ออกจากบ้านแต่ไม่เคยได้ยินอีกเลย) การวิจัยแบรนด์ (เป็นการตรวจสอบว่าแบรนด์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการถูกใช้อย่างไม่เป็นธรรมโดยบุคคลที่สาม) การวิจัยมรดก (ใครเป็นทายาท ผู้ถือสิทธิ์ และขนาดของมรดกที่เหลือจะได้รับการพิจารณา) งานวิจัยของนักศึกษา (นักศึกษาถูกสอบสวนถึงอันตราย เช่น การติดยา การเข้าไปพัวพันกับแก๊ง การถูกลากไปค้าประเวณี) การวิจัยบุคลากร (พนักงานในที่ทำงานได้รับการวิจัยว่าเชื่อถือได้หรือไม่ ข้อมูลรั่วไหลจากภายในบริษัทและเกี่ยวกับสถานที่ทำงานก่อนหน้านี้หรือไม่) การวิจัยของบริษัท (สำหรับบริษัทที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน จะมีการค้นคว้าประวัติการค้าของบริษัทอื่น) การวิจัยอีเมล (ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปลอดภัยหรือไม่ อีเมลขาเข้ามาจากบุคคลที่ถูกต้องหรือไม่ อีเมลนั้นถูกติดตามโดยบุคคลที่ไม่ต้องการหรือไม่) การวิจัยทางอิเล็กทรอนิกส์และทางเทคนิค (ธุรกรรมทุกประเภทบนอินเทอร์เน็ตจะถูกติดตามและด้วยวิธีนี้ การแทรกแซงของผู้ประสงค์ร้ายในระบบจะถูกตรวจสอบ) การติดตามและตรวจสอบนิสัยที่ไม่ดี (สำหรับครอบครัวที่มีปัญหาในการติดตามบุตรหลานด้วยความพยายามและโอกาสของตนเอง จะมีการค้นคว้านิสัยที่ไม่ดีของเด็ก) การวิจัยประวัติย่อ (ค้นหาความถูกต้องของข้อมูล CV ของผู้สมัครงาน) การวิจัยและการติดตามดูแลพี่เลี้ยงเด็ก (ระดับการศึกษา สุขภาพกาย สุขภาพจิต ไลฟ์สไตล์และรูปแบบพฤติกรรมของผู้รับเลี้ยงเด็กจะได้รับการตรวจสอบ)   นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร? วันนี้ สำนักงานนักสืบเอกชนจำนวนมากที่สังกัดสมาคมนักสืบเอกชนดำเนินการตามหลักการทางจริยธรรมและระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่จัดทำโดยสมาคม โดยพื้นฐานแล้ว กิจกรรมของสำนักงานเหล่านี้จะถูกจัดกลุ่มตามสามหัวข้อ: บริการนักสืบเอกชน บริการวิจัยเอกชนและ บริการให้คำปรึกษาและกฎหมาย…

Read More Read More