Browsed by
Day: February 12, 2022

นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร?  นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร?

นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร?  นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร?

  เกณฑ์ในการเป็นนักสืบเอกชน สถานที่ของนักสืบเอกชนในสังคม วันนี้ สำนักงานนักสืบเอกชนจำนวนมากที่สังกัดสมาคมนักสืบเอกชนดำเนินการตามหลักการทางจริยธรรมและระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่จัดทำโดยสมาคม โดยพื้นฐานแล้ว กิจกรรมของสำนักงานเหล่านี้จะถูกจัดกลุ่มตามสามหัวข้อ: บริการนักสืบเอกชน บริการวิจัยเอกชนและ บริการให้คำปรึกษาและกฎหมาย หน่วยงานนักสืบเอกชนดำเนินการในทั้งสามด้านหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และอำนาจของการก่อตั้ง บริการวิจัยในสาขากิจกรรมครอบคลุมหัวข้อหลักดังต่อไปนี้: การวิจัยอุปกรณ์แมลง (ร้องขอโดยบุคคลและองค์กรที่สงสัยว่าความเป็นส่วนตัวหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานถูกแฮ็กหรือมีความกังวลเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัย) การค้นหาอุปกรณ์การฟัง (เครื่องมือฟัง แมลง กล้องแบบมีสายและไร้สาย โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือบันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก และเครื่องมือสอดแนม) การตรวจสอบกล้องที่ซ่อนอยู่ (ตรวจพบการมีอยู่และตำแหน่งของสายลับที่บันทึกเสียงและภาพในสภาพแวดล้อม) การวิจัยก่อนสมรส (ก่อนตัดสินใจแต่งงานจะตรวจสอบว่ามีความแตกต่างในความเข้าใจ ความเป็นไปไม่ได้ทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือนิสัยที่ไม่ดีของอีกฝ่าย) การสืบสวนการฉ้อโกง (บุคคลที่หลอกลวงอีกฝ่ายและได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมฉ้อโกงในความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะถูกติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขา) การสอบสวนการบังคับ (สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์บนตัวพวกเขาหรือลูกหนี้จากบุคคลภายนอกของบุคคลที่ไม่ชำระหนี้ของตนและอยู่ภายใต้การดำเนินการบังคับ) การสอบสวนคนหาย (ค้นหาคนที่ออกจากบ้านแต่ไม่เคยได้ยินอีกเลย) การวิจัยแบรนด์ (เป็นการตรวจสอบว่าแบรนด์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการถูกใช้อย่างไม่เป็นธรรมโดยบุคคลที่สาม) การวิจัยมรดก (ใครเป็นทายาท ผู้ถือสิทธิ์ และขนาดของมรดกที่เหลือจะได้รับการพิจารณา) งานวิจัยของนักศึกษา (นักศึกษาถูกสอบสวนถึงอันตราย เช่น การติดยา การเข้าไปพัวพันกับแก๊ง การถูกลากไปค้าประเวณี) การวิจัยบุคลากร (พนักงานในที่ทำงานได้รับการวิจัยว่าเชื่อถือได้หรือไม่ ข้อมูลรั่วไหลจากภายในบริษัทและเกี่ยวกับสถานที่ทำงานก่อนหน้านี้หรือไม่) การวิจัยของบริษัท (สำหรับบริษัทที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน จะมีการค้นคว้าประวัติการค้าของบริษัทอื่น) การวิจัยอีเมล (ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปลอดภัยหรือไม่ อีเมลขาเข้ามาจากบุคคลที่ถูกต้องหรือไม่ อีเมลนั้นถูกติดตามโดยบุคคลที่ไม่ต้องการหรือไม่) การวิจัยทางอิเล็กทรอนิกส์และทางเทคนิค (ธุรกรรมทุกประเภทบนอินเทอร์เน็ตจะถูกติดตามและด้วยวิธีนี้ การแทรกแซงของผู้ประสงค์ร้ายในระบบจะถูกตรวจสอบ) การติดตามและตรวจสอบนิสัยที่ไม่ดี (สำหรับครอบครัวที่มีปัญหาในการติดตามบุตรหลานด้วยความพยายามและโอกาสของตนเอง จะมีการค้นคว้านิสัยที่ไม่ดีของเด็ก) การวิจัยประวัติย่อ (ค้นหาความถูกต้องของข้อมูล CV ของผู้สมัครงาน) การวิจัยและการติดตามดูแลพี่เลี้ยงเด็ก (ระดับการศึกษา สุขภาพกาย สุขภาพจิต ไลฟ์สไตล์และรูปแบบพฤติกรรมของผู้รับเลี้ยงเด็กจะได้รับการตรวจสอบ)   นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร? วันนี้ สำนักงานนักสืบเอกชนจำนวนมากที่สังกัดสมาคมนักสืบเอกชนดำเนินการตามหลักการทางจริยธรรมและระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่จัดทำโดยสมาคม โดยพื้นฐานแล้ว กิจกรรมของสำนักงานเหล่านี้จะถูกจัดกลุ่มตามสามหัวข้อ: บริการนักสืบเอกชน บริการวิจัยเอกชนและ บริการให้คำปรึกษาและกฎหมาย…

Read More Read More