Browsed by
Category: นักสืบ

นักสืบคืออะไร สถานที่ของนักสืบเอกชนในสังคม ทำไมฉันจึงควรจ้างนักสืบเอกชน

นักสืบคืออะไร สถานที่ของนักสืบเอกชนในสังคม ทำไมฉันจึงควรจ้างนักสืบเอกชน

นักสืบคืออะไร สถานที่ของนักสืบเอกชนในสังคม ทำไมฉันจึงควรจ้างนักสืบเอกชน บทความวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับนักสืบ พระราชบัญญัตินักสืบเอกชน ซึ่งไม่เคยมีการประกาศใช้ ให้คำจำกัดความว่านักสืบคืออะไร ตามคำจำกัดความนี้ ซึ่งเป็นร่างและยังไม่ได้ตรา นักสืบเอกชนคือผู้ที่กระทำการแทนบุคคลจริงและนิติบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด โดยจำกัดเฉพาะความต้องการของ บุคคลเหล่านี้และอยู่ในขอบเขตของข้อบังคับทางกฎหมาย นอกจากนี้ นักสืบเอกชนคือบุคคลที่สืบสวนการข่มขืนกับบุคคลจริงและทางกฎหมาย และพยายามทำลายพวกเขา หากได้รับการร้องขอ นักสืบเอกชนยังให้บริการเพื่อปกป้องอาคารและทรัพย์สินของประชาชนและสถาบันที่พวกเขาให้บริการ ตามร่างกฎหมายนักสืบเอกชน หากนักสืบเอกชนหรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่ามีการก่ออาชญากรรมในขณะทำกิจกรรม ในกรณีนี้ต้องแจ้งหน่วยงานทางกฎหมายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการหายตัวไปของหลักฐานการก่ออาชญากรรม . ร่างกฎหมายที่กำหนดนักสืบเอกชนในลักษณะนี้ดึงความสนใจไปที่สิ่งสุดท้าย: นักสืบเอกชนคือเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจจำกัดที่ได้รับจากกฎหมายนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ นักสืบเอกชนถูกขอให้อย่าทำเกินกฎหมายและไม่ใช้กำลัง อันที่จริง พวกเขาไม่สามารถเชิญคนมาที่สำนักงานเพื่อสอบปากคำ แม้แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบสวน หลังจากที่ร่างกฎหมายได้ให้คำจำกัดความของนักสืบแล้ว มันก็ได้ดึงขอบเขตของพื้นที่ทำงานไปด้วย ดังนั้นนักสืบเอกชนจึงสามารถทำงานได้เฉพาะในพื้นที่ต่อไปนี้: สำรวจพฤติกรรมหรือนิสัยที่ไม่ดีของคู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นอันตรายต่อความสมบูรณ์ของครอบครัว การค้นหาและค้นหาบุคคลที่หายไปหรือไม่สามารถได้ยินจาก การค้นหาและค้นหาทรัพย์สินที่ถูกขโมยหรือสูญหาย การคุ้มครองอาคาร สิ่งติดตั้ง หรือสินค้าที่เป็นของบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับการคุ้มครอง การรักษาความปลอดภัยขององค์กรและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในขอบเขตของกฎหมายองค์กรความมั่นคงส่วนบุคคล การสอบสวนว่าบุคลากรในระดับต่างๆ ที่ทำงานในสถานประกอบการ โรงงาน โรงงานผลิต หรือสถานที่ทำงานที่คล้ายคลึงกัน มีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อนายจ้างหรือไม่ และพวกเขาร่วมมือกับองค์กรอื่นที่ต่อต้านองค์กรที่พวกเขาทำงานด้วยหรือไม่ เฝ้าติดตามว่าคนที่ทำงานในที่ทำงาน เช่น ร้านค้าขนาดใหญ่ หน่วยงาน หรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทุกคนเข้าออกหรือไม่ และขโมยหรือทำลายอสังหาริมทรัพย์และเครื่องจักรที่มีอยู่ และป้องกันพฤติกรรมที่เป็นอันตราย การตรวจสอบสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่บุคคลหรือองค์กรเป็นเจ้าของเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้ และสิทธิและลูกหนี้ของบุคคลภายนอก เพื่อรับมือกับงานที่จริงจังเช่นนี้ นักสืบเอกชนหรือผู้ช่วยวิจัยต้องมีคุณสมบัติและตรงตามเงื่อนไขบางประการ หากวันหนึ่งร่างกฎหมายนักสืบเอกชนผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา กฎบางอย่างก็จะถูกนำมาใช้ในเรื่องนี้เช่นกัน และวิชาชีพนักสืบจะจะอยู่ใต้แท่น   สถานที่ของนักสืบเอกชนในสังคม งานนักสืบในประเทศของเราดึงดูดความสนใจมากขึ้นทุกวัน แม้ว่าอาชีพนักสืบจะไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย แต่เงื่อนไขในการเป็นนักสืบถูกกำหนดขึ้นด้วยความพยายามของสำนักงานนักสืบเอกชนและสมาคมนักสืบเอกชน ที่ปรึกษาและนักวิจัย   ก่อนอื่นนักสืบต้องมีประวัติอาชญากรรมที่สะอาด สุขภาพจิตและร่างกายจะต้องอยู่ในสถานที่ ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ทางการค้า เทคโนควรจะสามารถติดตามและใช้นวัตกรรมเชิงตรรกะได้ ด้วยคำจำกัดความที่ยอมรับ งานนักสืบคือการติดตาม สืบสวน และเปิดเผยด้วยหลักฐานที่เป็นรูปธรรมถึงแง่มุมที่ไม่รู้จักของสถานการณ์ที่ทราบหรือด้านที่มองไม่เห็นของสิ่งที่มองเห็นโดยใช้วิธีการแบบมืออาชีพ…

Read More Read More

นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร?  นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร?

นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร?  นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร?

  เกณฑ์ในการเป็นนักสืบเอกชน สถานที่ของนักสืบเอกชนในสังคม วันนี้ สำนักงานนักสืบเอกชนจำนวนมากที่สังกัดสมาคมนักสืบเอกชนดำเนินการตามหลักการทางจริยธรรมและระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่จัดทำโดยสมาคม โดยพื้นฐานแล้ว กิจกรรมของสำนักงานเหล่านี้จะถูกจัดกลุ่มตามสามหัวข้อ: บริการนักสืบเอกชน บริการวิจัยเอกชนและ บริการให้คำปรึกษาและกฎหมาย หน่วยงานนักสืบเอกชนดำเนินการในทั้งสามด้านหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และอำนาจของการก่อตั้ง บริการวิจัยในสาขากิจกรรมครอบคลุมหัวข้อหลักดังต่อไปนี้: การวิจัยอุปกรณ์แมลง (ร้องขอโดยบุคคลและองค์กรที่สงสัยว่าความเป็นส่วนตัวหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานถูกแฮ็กหรือมีความกังวลเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัย) การค้นหาอุปกรณ์การฟัง (เครื่องมือฟัง แมลง กล้องแบบมีสายและไร้สาย โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือบันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก และเครื่องมือสอดแนม) การตรวจสอบกล้องที่ซ่อนอยู่ (ตรวจพบการมีอยู่และตำแหน่งของสายลับที่บันทึกเสียงและภาพในสภาพแวดล้อม) การวิจัยก่อนสมรส (ก่อนตัดสินใจแต่งงานจะตรวจสอบว่ามีความแตกต่างในความเข้าใจ ความเป็นไปไม่ได้ทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือนิสัยที่ไม่ดีของอีกฝ่าย) การสืบสวนการฉ้อโกง (บุคคลที่หลอกลวงอีกฝ่ายและได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมฉ้อโกงในความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะถูกติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขา) การสอบสวนการบังคับ (สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์บนตัวพวกเขาหรือลูกหนี้จากบุคคลภายนอกของบุคคลที่ไม่ชำระหนี้ของตนและอยู่ภายใต้การดำเนินการบังคับ) การสอบสวนคนหาย (ค้นหาคนที่ออกจากบ้านแต่ไม่เคยได้ยินอีกเลย) การวิจัยแบรนด์ (เป็นการตรวจสอบว่าแบรนด์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการถูกใช้อย่างไม่เป็นธรรมโดยบุคคลที่สาม) การวิจัยมรดก (ใครเป็นทายาท ผู้ถือสิทธิ์ และขนาดของมรดกที่เหลือจะได้รับการพิจารณา) งานวิจัยของนักศึกษา (นักศึกษาถูกสอบสวนถึงอันตราย เช่น การติดยา การเข้าไปพัวพันกับแก๊ง การถูกลากไปค้าประเวณี) การวิจัยบุคลากร (พนักงานในที่ทำงานได้รับการวิจัยว่าเชื่อถือได้หรือไม่ ข้อมูลรั่วไหลจากภายในบริษัทและเกี่ยวกับสถานที่ทำงานก่อนหน้านี้หรือไม่) การวิจัยของบริษัท (สำหรับบริษัทที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน จะมีการค้นคว้าประวัติการค้าของบริษัทอื่น) การวิจัยอีเมล (ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปลอดภัยหรือไม่ อีเมลขาเข้ามาจากบุคคลที่ถูกต้องหรือไม่ อีเมลนั้นถูกติดตามโดยบุคคลที่ไม่ต้องการหรือไม่) การวิจัยทางอิเล็กทรอนิกส์และทางเทคนิค (ธุรกรรมทุกประเภทบนอินเทอร์เน็ตจะถูกติดตามและด้วยวิธีนี้ การแทรกแซงของผู้ประสงค์ร้ายในระบบจะถูกตรวจสอบ) การติดตามและตรวจสอบนิสัยที่ไม่ดี (สำหรับครอบครัวที่มีปัญหาในการติดตามบุตรหลานด้วยความพยายามและโอกาสของตนเอง จะมีการค้นคว้านิสัยที่ไม่ดีของเด็ก) การวิจัยประวัติย่อ (ค้นหาความถูกต้องของข้อมูล CV ของผู้สมัครงาน) การวิจัยและการติดตามดูแลพี่เลี้ยงเด็ก (ระดับการศึกษา สุขภาพกาย สุขภาพจิต ไลฟ์สไตล์และรูปแบบพฤติกรรมของผู้รับเลี้ยงเด็กจะได้รับการตรวจสอบ)   นักสืบเอกชนทำการสืบสวนอะไร? วันนี้ สำนักงานนักสืบเอกชนจำนวนมากที่สังกัดสมาคมนักสืบเอกชนดำเนินการตามหลักการทางจริยธรรมและระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่จัดทำโดยสมาคม โดยพื้นฐานแล้ว กิจกรรมของสำนักงานเหล่านี้จะถูกจัดกลุ่มตามสามหัวข้อ: บริการนักสืบเอกชน บริการวิจัยเอกชนและ บริการให้คำปรึกษาและกฎหมาย…

Read More Read More

การทำงานของนักสืบ สืบพฤติกรรมคนในครอบครัว

การทำงานของนักสืบ สืบพฤติกรรมคนในครอบครัว

การทำงานของนักสืบ สืบพฤติกรรมคนในครอบครัว ลักษณะของนักสืบควรเป็นอย่างไร  สืบประวัติบุคคลตรวจสอบประวัติบุคคล นักสืบ นักสืบ รับหน้าที่เป็นผู้สอดแนมพร้อมเก็บข้อมูลของเรื่องราวต่างๆ มีทั้งนักสืบเอกชนที่รับงานจากการว่าจ้างของลูกค้าโดยตรง หรือทำงานร่วมกับตำรวจ โดยอาชีพนี้มักเข้าไปมีบทบาทในนวนิยายต่างๆ อีกทั้งยังเป็นผู้ไขคดีฆาตกรรม รวมทั้งคดีอันน่าพิศวงต่างๆ มากมาย ซึ่งการสืบนั้นดำเนินการแบบประกบตัวของบุคคลต้องสงสัยเพื่อให้ได้ข้อมูลตามต้องการ แต่ว่านักสืบไม่อาจทำอะไรนอกเหนือไปกว่านี้ได้ เช่น ไม่สามารถจับกุม , ขอตรวจค้นหา เป็นต้น นักสืบจะเป็นผู้คนหาความจริงของเรื่องราวต่างๆ ตามแต่ผู้ว่าจ้างต้องการ การทำงานของนักสืบ งานของนักสืบ ถ้าจะขอแบ่งประเภทของงานให้ทางลุกค้าเข้าใจง่ายๆ ก็แบ่งได้ 2 ประเภท คืองานสืบด้านข้อมูล และงานภาคสนาม งานสืบข้อมูลก็คือ งานสืบค้นหาข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ต้องการให้สืบ เช่น ข้อมูลประวัติส่วนตัว , ครอบครัว , ทรัพย์สิน , สถานะทางการเงิน หรือข้อมูลทางเชิงลึกนอกเหนือจากที่กล่าวมา ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทางลูกค้าว่า ต้องการอยากทราบอะไรบ้าง ส่วนงานภาคสนาม ก็คือ งานที่ต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานเพื่อส่งมอบให้กับทางลูกค้า เช่นภาพถ่าย หรือ คลิปวีดีโอ ของบุคคลที่ต้องการให้สืบ งานภาคสนามถ้าจะเรียกอีกอย่างว่า “งานสืบพฤติกรรม” ก็คงให้ความหมายไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะว่า งานภาคสนามก็คือ งานที่ต้องเฝ้าติดตามดูเป้าหมายตลอดเวลาว่า ในแต่ละวันเค้าไปทำอะไร , ไปที่ไหน ,ติดต่อกับใคร ฯลฯ ตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับงานว่าทางลุกค้าต้องการให้ติดตามเป้าหมายเพื่ออยากทราบอะไร ถ้าจัดอันดับจากประสบการณ์ที่ทางลูกค้าติดต่อเข้ามาเพื่อต้องการให้ทำงานให้ อันดับแรกก็เรื่องชู้สาว ของสามีภรรยาหรือคนในครอบครัว รองลงมาก็เป็นเรื่อง สืบงานด้านธุรกิจ เช่น หาแหล่งผลิตที่มาของสินค้าว่าผลิตหรือรับสินค้ามาจากที่ไหนหรือถูกส่งไปที่ไหน หรือเป็นงานสืบหาหลักฐานการทุจริตของผู้ร่วมลงทุนทางธุรกิจที่ลงทุนร่วมกันรวมทั้งการสืบหาหลักฐานของคนในองค์กรที่เข้าข่ายการกระทำความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์หรือลักทรัพย์ นอกเหนือจากนี้ก็เป็นงานสืบ ทั่วไป สืบหาคนหาย , รถหาย , สืบพฤติกรรมบุตรหลานหรือคนใกล้ชิด ฯลฯ งานสืบด้านข้อมูลและงานสืบพฤติกรรม ในบางครั้งก็ต้องทำงานควบคู่กัน ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลเบื้องต้นของเป้าหมายที่ทางลูกค้าแจ้งให้เราทราบมีมากน้อยเพียงใด…

Read More Read More

5 คณะ หนสู่การเป็นนักสืบอาชีพได้  วิธีการเป็นนักสืบ นักสืบที่เกิดเหตุได้อย่างไร

5 คณะ หนสู่การเป็นนักสืบอาชีพได้  วิธีการเป็นนักสืบ นักสืบที่เกิดเหตุได้อย่างไร

5 คณะ หนสู่การเป็นนักสืบอาชีพได้  วิธีการเป็นนักสืบ นักสืบที่เกิดเหตุได้อย่างไร มีคุณสมบัติผ่านโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ คณะจิตวิทยา เป็นคณะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจ เรียนรู้ศึกษาจิตใจ ความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น กระบวนการการรับข้อมูลของมนุษย์ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆ คนที่เรียนคณะนี้แล้วนั้นจะสามารถมองคนออกได้ มีความจำเป็นต่ออาชีพที่ต้องใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่น เข้าใจความคิด และจิตใจของผู้อื่น คณะที่เกี่ยวข้องทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อคณะก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และมีเทคโนโลยีประกอบด้วย แน่นอนว่าคณะนี้จะต้องมีการใช้วิทยาศาสตร์มามีส่วนร่วมกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติ โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า สังเกตการจากสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว เช่น สิ่งนี้ หรือปัญหานี้เกิดมาได้อย่างไร ฉะนั้นคณะนี้จึงเป็นคณะที่ทำให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงการสังเกต การตั้งสมมติฐาน คณะนิติศาสตร์ มีส่วนช่วยในเรื่องของกฎ ข้อห้าม ข้อบังคับต่างๆ ที่ควรรู้ ควบคู่กับการสืบสวนคดีต่างๆ ที่ต้องมีกฎเกณฑ์ไว้บ่งชี้ความผิด เพื่อการเอาผิดทางกฎหมาย ซึ่งการศึกษาทางกระบวนการนิติศาสตร์จะเน้นที่กระบวนการของกฎหมายว่า ผู้ที่เราตามหานั้น มีความผิด หรือมีความบริสุทธิ์ เพื่อต่อยอดการสืบสวนไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ ความยุติธรรม จึงไม่ได้เน้นเฉพาะแค่ตัวบทกฎหมายเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์กฎหมายในเชิงคุณธรรมด้วย คณะนิติวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) คณะนี้ คือ คณะที่ส่งเสริมในเรื่องของการค้นคว้าวิจัย และพัฒนา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรด้านการพิสูจน์หลักฐาน กระบวนการยุติธรรม การสืบสวนสอบสวนต่างๆ เนื่องจากต้องใช้ความเชี่ยวชาญทำให้คนที่สนใจจะเรียนต่อสายนี้จำเป็นต้องจบในระดับปริญญาสายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงเท่านั้น จึงจะเข้าเรียนต่อได้ สาขาอาชญาวิทยา (ระดับปริญญาโท) นักสืบ เป็นสาขาที่รวมศาสตร์ทั้ง พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และกฎหมายเข้าไว้ด้วยกัน เป็นสาขาหนึ่งที่มักอยู่ในคณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ โดยทั่วไปสาขานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ อาชญากรรมในทุกๆ ด้าน เพราะสอนให้เข้าใจถึงรูปแบบ…

Read More Read More

วิธีการเป็นนักสืบเอกชน นักสืบเอกชนหรือ PI

วิธีการเป็นนักสืบเอกชน นักสืบเอกชนหรือ PI

วิธีการเป็นนักสืบเอกชน นักสืบเอกชนหรือ PI เป็นพลเมืองส่วนตัวที่มีการฝึกอบรมและประสบการณ์หลากหลายประเภท พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน นักสืบเอกชนหรือ PI เป็นพลเมืองส่วนตัวที่มีการฝึกอบรมและประสบการณ์หลากหลายประเภท พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดีแพ่งและอาญาสำหรับทนายความ บริษัท ประกันภัยและคู่สมรสที่น่าสงสัยและอื่น ๆ แม้ว่าจะไม่ได้มีชื่อเสียงอย่างที่รายการทีวีทำให้เป็นจริง แต่ก็ยังสามารถเป็นอาชีพที่น่าตื่นเต้นได้ นักสืบ – ค้นคว้าข้อกำหนดในพื้นที่ของคุณ เกือบทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศต้องการการศึกษาหรือประสบการณ์ในระดับหนึ่งจึงจะได้รับใบอนุญาตนักสืบเอกชน ข้อมูลด้านล่างจะช่วยให้คุณมีคุณสมบัติในกรณีส่วนใหญ่ แต่ควรตรวจสอบกฎหมายในพื้นที่ที่คุณวางแผนจะทำงานเป็นอย่างดีที่สุด ประวัติอาชญากรรมทำให้คุณขาดคุณสมบัติในเกือบทุกภูมิภาค แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใบอนุญาตนายจ้างที่มีศักยภาพของคุณอาจเรียกใช้การตรวจสอบประวัติของคุณ ขณะนี้สหราชอาณาจักรไม่มีข้อกำหนด แต่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้า   – ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องในวิทยาลัย (แนะนำ) หลายภูมิภาคไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาสี่ปี แต่ขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสองหรือสี่ปีในสาขากฎหมายอาญากระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือวิทยาศาสตร์ตำรวจ อีกวิธีหนึ่งคือการศึกษาการบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะมีสิทธิ์ในฐานะเป็นผู้ตรวจสอบขององค์กรผู้ตรวจสอบเหล่านี้ส่วนใหญ่จะตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการยักยอก แม้ในพื้นที่ที่ไม่จำเป็นต้องได้รับปริญญา แต่ก็อาจนับรวมในข้อกำหนดด้านประสบการณ์การทำงาน ตัวอย่างเช่นในแคลิฟอร์เนียปริญญากฎหมายหรือปริญญาวิทยาศาสตร์ตำรวจสี่ปีจะกำจัดชั่วโมง 2,000   – ประเมินลักษณะนิสัยของคุณ ความคิดของคุณเกี่ยวกับงาน PI น่าจะมีเสน่ห์มากกว่าของจริง งานส่วนใหญ่ของคุณจะเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าทางออนไลน์การเฝ้าระวังและการเตรียมบันทึกสำหรับการนำเสนอของศาล สิ่งนี้ต้องใช้คนที่มีทักษะและอารมณ์เฉพาะ: ทักษะการสังเกตที่ยอดเยี่ยม ทักษะการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนที่ดีเพื่อช่วยให้คุณทำงานกับลูกค้าและนำเสนอต่อคณะลูกขุน ทักษะการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและความมีไหวพริบ ทักษะทางเทคโนโลยีระดับปานกลางโดยเฉพาะการวิจัยออนไลน์และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่มีความเครียดสูงเป็นครั้งคราวความต้องการทางร่างกายและจิตใจและชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานและผิดปกติ   – เตรียมความเบื่อหน่าย. คุณอาจคิดว่าการเป็น PI คือการทำงานในสำนักงานที่มีควันและมืดในพื้นที่ที่ไม่สมบูรณ์ของเมืองในขณะที่หญิงสาวที่มีความทุกข์เข้าแถวอยู่ที่ประตูบ้านของคุณ ในความเป็นจริงคุณจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในรถที่จอดไว้กลางชานเมืองไม่สามารถวิ่งไปที่ Taco Bell ได้แม้ว่าคุณจะหิวโหยเพราะ Joe Schmo สามารถออกมาได้ทุกนาที คุณจะเบื่อ คุณจะเหนื่อยมาก หากการตื่นอยู่ไม่ใช่เรื่องของคุณนี่ไม่ใช่งานสำหรับคุณ เพื่อนสนิทของคุณจะแวะดื่มกาแฟยามดึกเครื่องดื่มชูกำลังและที่นั่งด้านหน้ารถของคุณ หวังว่าคงสบาย! นี่ไม่ใช่งานที่อนุญาตให้ทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ แม้ว่าคุณจะซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้พยายามถ่ายภาพนั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่คุณก็ไม่สามารถอ่านหนังสือหรือเล่น Bejeweled ในขณะที่รอได้ ต้องใช้สมาธิเป็นระยะเวลานาน – บางครั้งอาจยืดเวลาออกไปโดยไม่ทำอะไรเลยนอกจากรอ หากคุณเก่งในการรอโดยไม่บ้าคลั่งคุณจะสร้าง PI ที่ยอดเยี่ยม   – หลบ ๆ ซ่อน ๆ . แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับสายงานเฉพาะที่คุณเข้ามา แต่โอกาสที่คุณจะได้รับกรณีอย่างน้อยก็ที่นี่และที่นั่นที่คุณต้องส่อเสียด ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณต้องกลมกลืนการมีชื่อเสียงและความภาคภูมิใจจะไม่ทำให้คุณหายไปไหนในกรณีของคุณ ในบางกรณีคุณต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ แม้สุนัขจะไม่ดมกลิ่น ในบางกรณีคุณต้องทำตัวให้ “ปกติ” มากที่สุดเพื่อให้ได้ข้อมูลและดูน่าเชื่อถือ ส่วนใหญ่ของการต่อสู้จะอยู่ที่การตระหนักถึงสิ่งที่คุณต้องทำและวิธีที่คุณต้องออกมา แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรคุณต้องซ่อนความตั้งใจไว้ ฝึกทักษะการโกหกเพื่อเริ่มต้น – เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม (แนะนำ) มีคุณค่าพอ ๆ กับระดับความยุติธรรมทางอาญา แต่อาจไม่ครอบคลุมด้านการปฏิบัติของการเฝ้าระวังและการเข้าถึงฐานข้อมูล PI…

Read More Read More

มาดูมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนหลักสูตรนักสืบ

มาดูมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนหลักสูตรนักสืบ

มาดูมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนหลักสูตรนักสืบ แถมยังสามารถช่วยให้คุณได้รับใบอนุญาตในการสืบสวนภาคเอกชน มาดูกันเลยมีที่ไหนบ้าง วุฒิการศึกษาอะไรบ้าง ? มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาด้านวิทยาศาสตร์การตำรวจกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือกฎหมายอาญา คุณต้องมีประสบการณ์การสอบสวนอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าคุณจะทำงานกับตำรวจหรือ CIA เป็นเวลา 24 เดือน คุณต้องผ่านการสอบข้อเขียนที่จัดโดย California PSI นอกจากนี้การมีใบรับรองการฝึกอบรมในการสืบสวนส่วนตัวสามารถช่วยคุณได้แม้ว่าจะเป็นทางเลือกก็ตาม private investigator thailand   ฝึกอบรมนักสืบเอกชนจำเป็นหรือไม่? พวกเขามีความสำคัญมาก ในระยะสั้นโปรแกรมการฝึกอบรมเป็นส่วนสำคัญในการเป็นนักสืบเอกชน นั่นหมายความว่าเพื่อให้คุณได้รับทักษะที่จำเป็นซึ่งสามารถช่วยคุณสร้างอาชีพที่ยอดเยี่ยมในฐานะ PI ได้จำเป็นต้องมีการฝึกอบรม แม้ว่าการได้รับปริญญาจะมีความสำคัญมาก แต่ความจริงก็คือการได้รับปริญญานั้นไม่ได้ให้ทักษะที่จำเป็นแก่คุณ แต่การฝึกอบรมจะ ปัจจุบันมี 45 รัฐในอเมริกาที่ต้องการใบอนุญาตจากรัฐเพื่อเป็นนักสืบเอกชนและอีก 3 รัฐที่ต้องการใบอนุญาตในระดับท้องถิ่น แต่ก่อนที่จะเกิดขึ้นผู้สมัครคาดว่าจะมีประสบการณ์หรือการฝึกอบรมก่อนใบอนุญาต และการฝึกอบรมนี้สามารถทำได้สองวิธี ได้รับทักษะที่จำเป็นในการทำงานเป็นนักสืบเอกชนและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการศึกษา / ประสบการณ์บางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับการออกใบอนุญาตของรัฐ บางส่วนของโปรแกรมการฝึกอบรมเหล่านี้ใช้เวลา 40 ชั่วโมงในขณะที่บางส่วนเป็นหลักสูตรฝึกอบรม 60 ชั่วโมงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ PI ของรัฐ   เงินเดือนนักสืบต่างประเทศเท่าไหร่ ลอสแองเจลิส – ลองบีช: 79,640 – 122,410 เหรียญ (ประมาณ 620 PI ที่ได้รับอนุญาต) เฟรสโน: $ 85,440 – $ 103,030 (ประมาณ 60 PI ที่ได้รับอนุญาต) ซานฟรานซิสโกโอกแลนด์: 73,980 – 123,010 ดอลลาร์ (ประมาณ 320 PI ที่ได้รับอนุญาต) แซคราเมนโต:…

Read More Read More

ทำไมต้อง มี นักสืบ นักสืบต้องรู้จักการจดจำสถานที่ต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญ

ทำไมต้อง มี นักสืบ นักสืบต้องรู้จักการจดจำสถานที่ต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญ

ทำไมต้อง มี นักสืบมี นักสืบ นักสืบต้องรู้จักการจดจำสถานที่ต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญ และนักสืบต้องเป็นผู้หมั่นศึกษาหาความรู้ สม่ำเสมอ เกร็ดความรู้ที่ไม่พลาด นักสืบ ทำไม นักสืบมีความสำคัญ  จึงขอเล่า เรื่องราวของ นักสืบ แบบคร่าวๆ นับแต่โบราณกาลมา นักสืบเกิดขึ้นมาจากบุคคล 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคือผู้ปกปิดข้อมูล อีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ต้องการเปิดเผยข้อมูล เมื่อจุดมุ่งหมายสวนทางกันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ สืบเสาะแสวงหา เมื่อมีการเสาะหาจึงเป็นที่มาของนักสืบ ที่ต้องสืบหาความจริงเอามาเปิดเผย ระหว่างทั้งสองฝ่าย คือผู้รักษาความลับและผู้ต้องการเปิดเผยความลับ หากมีความจริงใจต่อกันไม่มีความลับซึ่งกันและกัน ตั้งอยู่ในศีลในธรรม โลกนี้คงไม่มีนักสืบ แต่ในเมื่อมนุษย์ยังมีความลับต่อกัน มนุษย์ไม่ตั้งมั่นในศีลธรรม มีการกระทำอันต้องปกปิดเป็นความลับ โลกจึงยังคงต้องการนักสืบ นักสืบจึงอยู่คู่โลกมาตั้งแต่ในอดีต จนกระทั่งปัจจุบัน อาจบางทีจะยังคงอยู่คู่โลกไปตราบนิจนิรันดร์ หาที่มาของสินค้าปลอมแปลง   นักสืบต้องรู้จักการจดจำสถานที่ต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญ การหัดสังเกตและจดจำสถานที่มีส่วนช่วยการสืบได้มากเมื่อเราสืบไปถึงสถานที่ตั้งของจุดหมายแล้วควรระบุตำแหน่ง ของสถานที่ให้ถูกต้องจากนั้นจึงดูเจาะลึกเข้าไปเลื่อนๆ ดูการประกอบการ และลักษณะของอาคารเป็นไม้หรือตึกและ ที่สำคัญมากคือการดูเส้นทางเข้าออกมีทางเข้าออกได้กี่ทาง รถอะไรสามารถเข้าไปได้บ้าง การดูทางหนีทีไล่ สามารถเข้าไป ได้บ้าง การดูทางหนีทีไล่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน อย่างกรณีที่เราต้องเข้าไปพักอาศัยในโรงแรม เราควรเดินตรวจตราทางเข้าออก ทางหนีไฟให้เรียบร้อย เพราะหากบังเอิญเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราจะสามารถควบคุมตัวเอง ได้ดีมากขึ้น โอกาสพาชีวิตรอดก็จะมีสูง   นักสืบต้องเป็นผู้หมั่นศึกษาหาความรู้ สม่ำเสมอ นักสืบควรที่จะรู้จักเรียนรู้เทคนิค วิธีการสืบจากผู้มาก่อน หรือรุ่นพี่ๆ เพื่อที่จะไม่เสียเวลาในการ ลองผิดลองถูกในการเป็น นักสืบ มีเรื่องมากมายหลายอย่างที่สามารถลองผิดลองถูกได้ แต่การเป็นนักสืบ ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าไม่ควรลองผิด ควรจะลองถูกเพียงอย่างเดียว เพราะว่าความผิดพลาดเพียงเล็กๆน้อยของนักสืบ หมายถึงเรื่องราวและปัญหาอีกมากมาย ที่จะตามมา อาจทำให้ต้องมาเสียเวลาแก้ปัญหาจนไม่สามารถบรรลุผล ของการสืบได้ ดังนั้นควรหาเวลาและ โอกาสในการเข้าทำการศึกษาหาความรู้จากผู้มีประสบการณ์ หรืออาจหาเวลามาแชร์ประสบการณ์ในหมู่เพื่อนนักสืบด้วยกัน