Browsed by
Tag: ข่าวรถ

รวมเอกสาร ที่ใช้ในการซื้อขายรถยนต์ และวิธีการเซ็นที่ใช้ในการซื้อรถยนต์ ด

รวมเอกสาร ที่ใช้ในการซื้อขายรถยนต์ และวิธีการเซ็นที่ใช้ในการซื้อรถยนต์ ด

รวมเอกสารที่ใช้ในการซื้อขายรถยนต์และวิธีการเซ็นชื่อที่ใช้ในการซื้อรถยนต์หลายคนอาจจะเป็นคนอาจจะยังไม่รู้ปกติวันนี้เราจะมาแนะนำ 1. รถจดเป็นชื่อบุคคลธรรมดาและไม่ติดขัดเอกสารที่ต้องใช้ – บัตรประชาชน 1 ใบพร้อมเซ็นรับรองถูกต้องถ้าจะให้ความปลอดภัยก็ควรจะรัดเข็มขัดพร้อมชื่อกำกับว่า“ ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์เลขที่ ….. ” ใส่รถที่จะขายตรง ไข่ปลาได้เลยตามตัวอย่างด้านล่างครับขออนุญาติปิดชื่อกับลายเซ็นของเจ้าของบัตรเอาไว้นะครับถ้าเจ้าของรถมีการเปลี่ยนชื่อ – ใบไม้และในคู่มือแนะนำยังเป็นชื่อ – ใบไม้เดิมอยู่ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุลแนบด้วย – แบบคำขอโอน 1 ใบผู้ขายชื่อตรงผู้โอน ถ้าจะให้ความปลอดภัยก็จะเขียนตามประสงค์ในการขนส่ง ….. โหลด” ใส่หมายเลขรถที่จะขายตรงจุดไข่ให้เหมือนในเครื่องปรับอากาศส่วนที่ฝากให้โคลงเคลงไปทั้งหมด – หนังสือคู่มือ (เล่มเครื่องยนต์หรือที่เรียกกันว่ารถ) เจ้าของรถต้องเซ็น ในช่องผู้โยนด้วยนะครับ – สัญญาซื้อขายต้องเป็นแบบที่มีฉบับภาษาด้วยเพราะผู้ซื้อและผู้ขายต้องเก็บไว้คนละชุดและต้องมีกฎหมายอัตราผู้ซื้อ – ผู้ขายเซ็นสัญญาถูกต้องสัญญาไว้ด้วย 2. รถจดเป็นชื่อบุคคลธรรมดาและติดขัดหรือง่ายๆก็คือยังอยู่ที่ดับนั่นเอง เอกสารที่ต้องใช้พื้นฐานด้านล่างครับ – ใบเปลี่ยนชื่อ 3 ใบให้เซ็นชื่อ – ใบและตอนที่ทำเรื่องขอสินเชื่อยังเป็นชื่อ – ใบไม้เดิมอยู่ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุลแนบด้วยแล้วลายเซ็นที่เซ็น รับรองสำเนาถูกต้องต้องเหมือนในคู่สัญญาที่ทำไว้กับไฟแนนซ์นะครับจะเซ็นเป็นสองลายเซ็นก็ได้ครับทั้งเก่าทั้งใหม่ – สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง – แบบคำขอโอน 2 ใบผู้ขายชื่อตรงผู้โอน 1 ใบและผู้ขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า1 ใบสัญญาโอนต้องเซ็น 2 ที่– หนังสือจัดส่งเอกสาร 3 ใบให้เซ็นรถที่ไม่ติดเชื้อ – ส่วนใบคู่มือเจ้าของจะยังไม่มีเพราะยังอยู่ที่แข่งขันเราต้องไปปิดการแข่งขันก่อนแล้วจะไปดำเนินการการโอนให้กับเจ้าของรถเมื่อได้มาแล้วรถเช่าเอามาลงทะเบียนผู้ถือแล้วเอาไปให้ ผู้ซื้ออีกที แต่จะใช้เงินใครปิดนั้นต้องให้ผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันเอง แต่ทั่วไปควรจะเป็นเงินผู้ซื้อนะครับ – สัญญาซื้อขายต้องเป็นแบบที่มีฉบับภาษาด้วยเพราะผู้ซื้อและผู้ขายต้องเก็บไว้เสียก่อน ชุดและต้องมีจดหมายเหตุบัตรประชาชนผู้ซื้อ – ผู้ขายเซ็นต์ถูกต้องสัญญาไว้ด้วยอันนี้เตือนเลยนะครับว่าลืม 3. รถจดบันทึกเป็นบ้านชื่อและไม่ติดคา – บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของ…

Read More Read More