การฝึกอบรม และเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

การฝึกอบรม และเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง ขณะที่ มีคน หลายคน ใช้ชีวิต เกือบ ทั้งหมด ไปกับ การทำงาน เรียนรู้ การพัฒนา ตนเอง ยังคง เป็นตัวแทน สำคัญ สำหรับ ความสำเร็จ ในชีวิต การฝึกอบรม และ เรียนรู้ เป็นสิ่ง ที่จะ ช่วยเสริมสร้าง การพัฒนา ความรู้ และ ทักษะ ของเรา…